Facebook

Poradna

Musím platit přehnané náklady na exekuci?

Byla na mě nařízena exekuce, kterou se mi již podařilo uhradit. Nyní mi byl doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce. Nemile mě překvapila vysoká částka na náklady exekuce ve výši 26 400 korun. Je možné, aby byly náklady tak vysoké? Slyšela jsem, že se částky za exekuce měly snižovat, je to skutečně tak? Můžu se nějak proti tak vysokým nákladům exekuce bránit?          Monika V.

Máte zřejmě na mysli vyhlášku č. 63/2012 Sb., která nabyla účinnosti 1. března 2012, a mění vyhlášku č. 330/2001 o odměně a náhradách soudního exekutora. Obecně je třeba říci, že náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času pro provádění exekuce a náhrada za doručení písemností, případě daň z přidané hodnoty. Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí většinou 15 % z vymáhané částky, nejméně tři tisíce korun. Náhrada hotových výdajů náleží exekutorovi v paušální částce 3500 korun. Jsou-li náklady vyšší (což musí exekutor prokázat), pak mu náleží v plné výši. Dříve měl dlužník nárok při dobrovolném splnění dluhu (na začátku exekuce) na 50 % snížení odměny exekutora. Výše uvedená vyhláška stanoví, že při dobrovolném splnění dluhu a za splnění dalších podmínek má povinný nárok také na snížení  náhrad hotových výdajů v paušální částce 1 750 korun, tedy také o 50%. Další změnou, kterou vyhláška přinesla, je skutečnost, že pokud exekutor v rámci jednoho „výjezdu“ provede více exekucí u různých povinných, náhrady cestovních výdajů a náhrady za promeškaný čas strávený cestou do místa, které není sídlem jeho úřadu, se poměrně podělí. Pro bližší vysvětlení změn, které přinesla vyhláška č. 63/2012 Sb. by bylo potřeba více prostoru, proto je možné, abyste se v případě potřeby obrátila přímo osobně na naši Občanskou poradnu. Z vašeho dotazu nemůžeme posoudit, zda náklady exekuce jsou skutečně oprávněné, zda jsou řádně zdůvodněné, v řádné výši atd. Každopádně, pokud s výší nákladů exekuce nesouhlasíte, můžete proti příkazu k úhradě nákladů exekuce u exekutora do 8 dnů od jeho doručení podat námitky. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Jak jsem již uvedla, budete-li mít další dotazy, můžete se na nás opět obrátit.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace