Facebook

Poradna

Mohu spojit své exekuce? 19.07.2016

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně spojování exekucí. Mám více exekucí, se stejným věřitelem, avšak vedené u různých exekutorských úřadů. Jedna exekuce je z roku 2010, další z roku 2013 a 2015. Tyto exekuce jsou vedené pro celkem nízké částky, ovšem jsou zatíženy vysokými náklady. Slyšel jsem, že je lze spojit a náklady se tak sníží, ale nevím jak a kde o spojení žádat. Budu rád za jakékoliv informace. Děkuji Jan D.

 

V otázce spojování platí, že u exekucí zahájených před 1.lednem 2013 (před novelizací občanského soudního řádu a exekučního řádu) lze exekuce spojit jen na základě návrhu povinného, ovšem to pouze v případě, pokud má povinný u stejného exekutora více exekucí. Možnost spojit exekuce vedené u více exekutorů stejným oprávněným exekuční řád v té době nepřipouštěl. Domníváme se tak, že spojení exekuce z roku 2010 s exekucemi zahájenými po roce 2013 již nebude možná. U exekucí zahájených od 1. ledna 2013 podle ustanovení § 37 odst. 4 exekučního řádu již platí, že jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení za podmínek, že oprávněným (věřitelem) je osoba, jež byla vašim věřitelem v době vzniku dluhu nebo její právní nástupce (např. postoupení části dluhu na inkasní společnost), dále je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10 tisíc korun (nepřihlíží se k úrokům z prodlení, poplatkům z prodlení a nákladům řízení) a jsou-li proti vám vedeny alespoň dvě takovéto exekuce. Návrh na spojení exekucí se podává k exekučnímu soudu v místě vašeho bydliště. Ten následně určí, pokud splníte výše uvedené podmínky, který exekutor řízení povede. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí. V případě zájmu můžete navštívit naši poradnu. Vaši situaci můžeme probrat, podívat se, zda splňujete podmínky a můžeme vám poskytnout vzor návrhu na spojení exekucí.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace