Facebook

Poradna

Mohu prodat byt i s nájemníkem? 27.12.2016

Jsem vlastníkem bytu, který dlouhodobě pronajímám, s nájemcem mám sepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Nájemce nájem platí řádně. V nejbližší době se však budu stěhovat a potřebuji byt prodat. Můžu byt prodat, i když je v něm nájemník, nebo musím nájem nájemci ukončit? Mohu byt nabídnout k prodeji nájemci?                                                      Jolana

 

Tomu, abyste prodal byt, ve kterém bydlí nájemce s platnou nájemním smlouvou, nic nebrání. K tomuto např. souhlas nájemce nepotřebujete. Je třeba ale zmínit, že samotným prodejem se pro nájemce nic zásadního nemění. K výpovědi z nájmu totiž nedochází automaticky jen proto, že se změní vlastník nemovitosti. Změna v osobě vlastníka (pronajímatele) totiž nemá na nájemní vztah zásadní vliv, neboť všechna práva a povinnosti dosavadního vlastníka z nájmu přechází po přepisu vlastnictví na katastru nemovitostí na vlastníka nového. Nájemci je ale vhodné sdělit, že máte v úmyslu byt prodat, aby byl informován o tom, že dojde ke změně majitele. Je možné zároveň nájemce ubezpečit, že tato samotná změna vlastníků bytu nebude mít vliv na platnost jeho nájemní smlouvy a pravděpodobně jen dojde k tomu, že nájemce bude posílat nájemné na jiný účet. Je také možné, aby se nájemce s novým majitelem dohodli ohledně sepsání dodatku ke stávající smlouvě, ve které se uvede změna v osobě pronajímatele a další údaje např. nový účet pronajímatele, tento dodatek však není podmínkou. K vašemu dotazu, zda můžete byt nabídnout ke koupi svému nájemci, sdělujeme, že tento postup možný je. Samozřejmě můžete nejdříve nabídnout byt ke koupi současnému nájemci, ale podle současné právní úpravy nic takového jako povinnost pronajímatele prodat byt přednostně nájemníkovi neexistuje. Až na jednu výjimku. Nájemce má předkupní právo při prvním převodu nově vzniklé jednotky. Někdy pronajímatelé chtějí nájem ukončit z důvodu, že byt s nájemcem může být hůře prodejný než byt, který je volný k okamžitému nastěhování. Zákon však takový důvod pro výpověď nájemní smlouvy nájemci nezná, a pokud nejsou splněny např. jiné důvody, kvůli kterým lze nájem ze strany pronajímatele výpovědí ukončit, pak je nutné se s nájemcem na ukončení nájmu dohodnout.


Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace