Facebook

Poradna

Mohou mi zvýšit nájemné? 27.9.2011

Bydlím v bytě na základě nájemní smlouvy. Nájemné mi bylo zvyšováno  jedenkrát ročně podle zákona č. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného. Vím, že pronajímateli tato možnost jednostranně zvyšovat nájemné skončila k 31. 12. 2010. Přesto za mnou před čtrnácti  dny přišel, že chce zvýšit nájemné na 100 Kč za m2 a vychází prý z cenové mapy. Pokud na zvýšené nájemné nepřistoupím, má prý nyní právo obrátit se na soud, aby rozhodl o určení nájemného. Je to pravda? Kde najdu cenovou mapu?                       Jakub J.

Cenovou mapu nájemného můžete najít na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz. Ta obsahuje orientační údaje o výši nájemného v určených obcích, ve kterých skončila platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Informace však nejsou zveřejněny u všech obcí. Stále totiž probíhá sběr dat. Dále se ptáte, zda pronajímatel má možnost se obrátit na soud. Nově byl zákonem č. 132/2011 Sb. novelizován občanský zákoník a k 25. 5.  2011 nabyla účinnosti ta část novely, která se týká sjednávání nájemného v místech, kde již bylo ukončeno jednostranné zvyšování nájemného. Jedná se o § 696 občanského zákoníku. Nově vám pronajímatel musí  nejprve písemně zaslat návrh se zvýšením nájemného. Zaslaný návrh je návrhem na uzavření dohody o změně nájemného. I nadále však bez vašeho souhlasu ke změně nájemného nemůže dojít, tedy nemůže být jednostranně zvýšen z rozhodnutí pronajímatele. Z Vašeho dotazu vyplývá, že za Vámi pronajímatel zašel osobně, v současné době tedy ještě nesplnil podmínky pro to, aby se mohl obrátit na soud. Novela totiž vyžaduje, aby takovýto návrh byl písemný. Pokud Vám dojde písemný návrh, jako nájemce máte právo se ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k návrhu vyjádřit, zda se zvýšením souhlasíte. Pokud nebudete souhlasit nebo se k návrhu vůbec nevyjádříte, má pronajímatel (ale i Vy) právo obrátit  se ve lhůtě dalších tří měsíců na soud, aby určil výši nájemného, která je v čase a místě obvyklá. Při rozhodování bude soud vycházet z různých důkazů, např. znaleckých podsudků, výslechů svědků apod. Soud určí výši nájemného ode dne podání návrhu. Pokud soud rozhodne o zvýšení nájemného, budete muset zaplatit rozdíl nájemného zpětně  ode dne podání návrhu. Jedná se o zcela novou právní úpravu, proto se v případě dalších dotazů obracejte přímo na občanskou poradnu Charity Opava.   

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace