Facebook

Poradna

Manžel chce po rozvodu peníze

S manželem se budeme v blízké době rozvádět. Než se odstěhoval, bydleli jsme v rodinném domě spolu s mými rodiči, kterým dům patří. Během manželství jsme provedli na domě nějaké úpravy – vyměnili jsme okna a udělali novou fasádu. Náklady na tyto úpravy jsme s manželem platili napůl s rodiči. Nyní s manželem řešíme majetkové vyrovnání a on požaduje úhradu poloviny částky, kterou jsme do domu vložili. Jsem v případě rozvodu s manželem povinna mu tuto polovinu našich nákladů vyplatit?      Irena K.

Z informací, které jste uvedla vyplývá, že jste s manželem investovali do opravy domu, jehož výlučnými vlastníky jsou vaši rodiče. Zhodnotili jste tak jejich majetek, čímž na straně vašich rodičů došlo k bezdůvodnému obohacení dle občanského zákoníku. Váš manžel má skutečně právo požadovat vydání tohoto bezdůvodného obohacení. Nicméně ne po vás, ale po vašich rodičích, jejichž majetek spolu s vámi zhodnotil. Důležité však je, jakou výši nákladů může manžel požadovat. Pokud se na výši bezdůvodného obohacení rodiče s manželem nedohodnou, může se manžel obrátit na soud, aby jím požadovanou částku potvrdil. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že „v případě investic do cizího majetku je pohledávkou z bezdůvodného obohacení nikoliv hodnota vynaložených prostředků, nýbrž zhodnocení věci, jež se obohacenému dostalo, tj. rozdíl mezi hodnotou jeho věci před investicemi a poté“.  Manžel by tedy neměl požadovat polovinu vašich společně vydaných nákladů, ale poměrnou částku, o kterou se zvýšila cena domu vašich rodičů. K tomu bývá většinou potřeba provést odhad nemovitosti podle stavu, ve kterém byla před opravami a po opravách. Rozdíl mezi těmito odhady pak stanoví základ výše bezdůvodného obohacení. Odhady nemovitostí s sebou samozřejmě nesou další výdaje, proto by bylo lepší, aby se rodiče s manželem pokud možno dohodli. Bezdůvodné obohacení se však pojí s relativně krátkou promlčecí lhůtou, a to jak subjektivní, tak objektivní. Navíc tento „typ“ bezdůvodného obohacení patří mezi složitější problematiku, na jejíž podrobné vysvětlení zde není prostor. Zvažte proto návštěvu občanské poradny pro bližší řešení situace. 

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace