Facebook

Poradna

Mám ručit bratrovi. Je to bezpečné? , 07.02.2012, Region Opavsko

Můj bratr si chce vzít půjčku. U jedné společnosti mu sdělili, že vzhledem k jeho nižšímu příjmu (a výši půjčky) musí splácení půjčky nějakým způsobem zajistit. Jelikož bratr nemá žádný majetek, nabídli mu možnost zajistit půjčku ručitelem. Bratr se na mě obrátil s tím, zda bych mu ručil. Řekl mi, že má vyhlídku lépe placené práce, že půjčku určitě splácet bude a jde jen o formální záležitost. Ne, že bych bratrovi nevěřil, nicméně bych přesto rád věděl, co by pro mě takové ručení znamenalo.  Jindřich H.

Ručení patří mezi typické instituty k zajištění půjček. Vzniká písemným prohlášením, v němž ručitel bere na sebe povinnost vůči věřiteli, že dluh splní, pokud tak neučiní dlužník. Věřitel s tímto prohlášením musí souhlasit. V případě, že se rozhodnete bratrovi ručit a bratr následně přestane půjčku splácet, i když jej k tomu věřitel písemně vyzve, jste poté povinen dluh plnit za bratra vy. Pokud byste tak neučinil, v  případě soudního sporu může podat věřitel žalobu zároveň proti bratrovi i proti vám. Pokud byste splnil dluh místo bratra, jste oprávněn požadovat na něm náhradu za plnění poskytnuté věřiteli – vzniká vám tzv. regresní nárok. To znamená částku, kterou byste zaplatil za bratra, můžete následně po bratrovi sám vymáhat. Uvádíte, že vám bratr řekl, že bude mít lépe placenou práci a že splácení půjčky pro něj nebude problém. Určitě se bude snažit půjčku splácet, nicméně, kdyby přesto došlo k problémům, nebudete se moci u věřitele odvolávat na to, že bratr sliboval, že bude půjčku splácet– to nebude pro věřitele nijak důležité.
Velice oceňujeme, že jste se rozhodl si o ručení zjistit informace ještě před rozhodnutím, zda ručit budete či nikoliv. Ručením na sebe totiž berete závazek stejně tak jako bratr. Je proto třeba vzít v úvahu vaše vlastní finanční možnosti, zda budete v případě problémů vůbec schopen za svého bratra dluh hradit. Je proto nutné chápat ručení tak, jako byste si bral půjčku vy sám a podle toho se také rozhodnout. Pokud se nakonec rozhodnete bratrovi ručit, nadále spolu komunikujte, abyste měl přehled, zda stále splácí, zda se nedostal do potíží apod. V případě dalších dotazů se na nás můžete kdykoli znovu obrátit.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace