Facebook

Poradna

Mám právo na vyúčtování od pronajímatele? 05.07.2016

Již téměř dva roky bydlím v nájmu v rodinném domě, kde užívám samostatnou bytovou jednotku. Spolu s nájmem hradím pronajímateli i zálohy na služby. V nájmu jsem spokojená, s pronajímatelem vycházím dobře. Nicméně se mi nelíbí to, že mi pronajímatel nepředkládá vyúčtování za služby. Jelikož poslední dva roky nebyla příliš velká zima, mám za to, že mi vznikl přeplatek za topení. Rovněž i vodou se snažím šetřit. Už jsem pronajímateli naznačovala, že bych chtěla vyúčtování služeb, ale dosud mi žádné vyúčtování nebylo předloženo. Mám na předložení vyúčtování nárok? Jak můžu dále postupovat? Zdeňka J.

Odpovědi na vaše dotazy nalezneme v zákoně č. 67/2013 Sb., což je zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů. Podle tohoto zákona má pronajímatel, jakožto poskytovatel služeb, právo požadovat na příjemci služeb (nájemci) placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby je poté podle ustanovení § 7 uvedeného zákona pronajímatel povinen vyúčtovat a vyúčtování je povinen doručit nájemci nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období - tedy období, za které je vyúčtování prováděno. Dále zákon hovoří o tom, že je pronajímatel povinen na základě písemné žádosti nájemce doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování a provedení vyúčtování. K doložení způsobu rozúčtování je uvedeným zákonem stanovena lhůta pět měsíců od skončení zúčtovacího období. Z uvedeného vyplývá, že pronajímatel má povinnost vám vyúčtovat služby a případně na vaši písemnou žádost vám vyúčtování doložit. Pokud tyto povinnosti neplní, je třeba pronajímatele vyzvat (nejlépe písemně) k provedení vyúčtování a jeho předložení. Pokud toto pronajímatel ani přes vaši výzvu nesplní a vy na řádném vyúčtování budete trvat, pak bohužel nezbude, než věc řešit soudní cestou. V případě zjištění přeplatku na službách má samozřejmě nájemce právo tento přeplatek požadovat. Na druhou stranu má pronajímatel právo požadovat případný nedoplatek na službách. Na závěr jen upozorňujeme, že platby za služby lze sjednat jako platbu paušální. V tom případě nedochází k následnému vyúčtování služeb. Proto je třeba ověřit, že se ve vašem případě skutečně jedná o hrazení záloh a ne o paušální platbu za služby, na kterou by se povinnost vyúčtování nevztahovala.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace