Facebook

Poradna

Mám právo na bezplatného právníka? 15.11.2016

Chtěla bych podat žalobu k soudu v občansko-právním řízení. Situace je komplikovaná a velmi stresující, nemůžu to však nechat jen tak být. Jelikož je případ složitý, potřebovala bych na sepsání žaloby i zastupování u soudu právníka, toho si však nemohu z finančních důvodů dovolit.  Slyšela jsem, že za určitých podmínek může být soudem přidělen bezplatný advokát. Můžete mi o tom napsat více informací? Děkuji                        Iva K.

Přidělení bezplatného právního zástupce v rámci občanskoprávního řízení je skutečně za určitých podmínek možné. Tento institut upravuje občanský soudní řád, který ve svém ustanovení § 30 uvádí, že účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. V převážné většině případů podání žaloby k soudu se hradí soudní poplatek, ovšem pokud vám vaše finanční situace nedovoluje poplatek uhradit, můžete požádat soud i o osvobození od soudního poplatku. Nicméně vraťme se k žádosti o přidělení bezplatného právního zástupce. Žádost se podává k místně příslušnému soudu pro podání žaloby, je adresována předsedovi soudu a musí krom vašich identifikačních údajů obsahovat i stručné vylíčení sporu. Také musíte uvést vaše příjmy a výdaje a vysvětlit, proč vám vaše majetkové poměry neumožňují zaplatit si právníka. Je dobré zdůraznit, že se jedná o věc právně složitou a přidělení advokáta je nezbytné k ochraně vašich zájmů - s odvoláním na § 30 občanského soudního řádu. Např. z naší zkušenosti Okresní v Opavě zasílá na základě podané žádosti také dotazník, v rámci kterého se uvádějí finanční a majetkové poměry žadatele a také budete muset doložit potvrzení o příjmech, výdajích apod. Když soud uzná, zjednodušeně řečeno, že peníze na právníka nemáte a že ho opravdu potřebujete, žádosti vyhoví. Když soud žádost zamítne, můžete se zkusit obrátit na právníky. Někteří z nich poskytují služby pro nemajetné za snížené náklady nebo na vlastní náklady. Pokud byste neuspěla u právníků, můžete požádat Českou advokátní komoru o přidělení právního zástupce. Tady ovšem budete muset písemně prokázat, že vaši žádost zamítl jak soud, tak dva právníci, které jste oslovila. Také budete muset dokládat příjmy a výdaje. Bližší informace podmínek pro přidělení bezplatného právního zástupce České advokátní komory naleznete na internetových stránkách www.cak.cz. V poradně máme k dispozici vzor takové žádosti k soudu. Pokud budeme mít zájem, můžeme Vám jej poskytnout.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace