Facebook

Poradna

Mám nárok na rekvalifikaci? 03.05.2011

Již téměř  rok jsem v evidenci úřadu práce. Najít zaměstnání v mém oboru je těžké, ani na úřadě práce mi zatím žádné vhodné pracovní místo nenabídli. Přemýšlím o nějaké rekvalifikaci, ale nevím, zda o ni můžu požádat. Mám na rekvalifikaci nárok, když už jsem rok bez práce? Musí mi ji pracovnice úřadu práce nabídnout, nebo je na mě, abych si ji našla sama? A co když si během rekvalifikace najdu práci – budu moci rekvalifikaci ukončit a jak to pak bude s jejím placením?     

                                                                                                          Ilona Š.

Rekvalifikace je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který umožňuje uchazečům a  zájemcům o zaměstnání zvýšit si své uplatnění na trhu práce. Na rekvalifikaci nemáte právní nárok, je tedy na zvážení příslušného pracovníka úřadu práce, zda je ve vašem případě vhodná a účelná, či nikoli. Každopádně se však sama můžete pracovníka, ke kterému na úřad práce docházíte, na rekvalifikaci zeptat – jaké rekvalifikace váš úřad práce nabízí a zda byste mohla některou z nich využít. Případně sama sdělte, o jakou rekvalifikaci byste měla zájem. Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci lze ukončit jen z vážných důvodů, kterými jsou např. důvody zdravotní, rodinné (např. péče o dítě mladší 4 let), nástup do pracovního poměru a další. Účastník rekvalifikace musí úřadu práce vážné důvody, které vedou k nedokončení rekvalifikace, prokazatelně doložit. V případě, že byste rekvalifikaci nedokončila z vážných důvodů, nejste povinna úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace. Jiný případ je, když účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikaci, aniž by ho k tomu vedly vážné důvody - tehdy je povinen úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace, které za něho byly úřadem práce uhrazeny. Tuto povinnost má i tehdy, pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. Výhodou rekvalifikace je i to, že se po celou její dobu poskytuje podpora při rekvalifikaci, a to ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Pro bližší informace, týkající se nabídky a možností rekvalifikace, kontaktujte příslušný úřad práce.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

 Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace