Facebook

Poradna

Mám nárok na oddlužení? Region Opavsko 29.11.2011

Jsem v tíživé finanční situaci. Postupně jsem si vzal několik půjček převážně na vybavení domácnosti. Asi před rokem jsem přišel o práci a přestal splácet. Začaly mi chodit upomínky a dluh se zvyšoval. Teď už dva měsíce pracuji. Zase některé půjčky splácím, ale vzhledem k současné nižší mzdě jsou pro mě splátky vysoké a někde již chtějí dluh uhradit celý. Chtěl jsem snížit splátky, ale nebylo to možné. Uvažuji o oddlužení. Je to v mé situaci možné? Jak to mám udělat?                          Vítězslav J.

Odpověď: Bohužel k tomu, abychom sdělili, zda by ve vašem případě bylo možné využít institutu oddlužení, museli bychom znát bližší informace než ty, které uvádíte v dotazu. Obecně však lze říci, že oddlužení je jedním ze způsobů, jakým je možné řešit tzv. úpadek dlužníka. Úpadek znamená, že dlužník má více věřitelů a není schopen plnit své závazky (splácet dluhy). Návrh na povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu podle místa bydliště spolu s insolvenčním návrhem – tedy návrhem, na jehož základě soud rozhodne o tom, zda jste v úpadku. Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze očekávat, že budete schopen splatit alespoň 30 % svých závazků (dluhů). Oddlužení může být následně provedeno dvojím způsobem – zpeněžením majetkové podstaty (prodej majetku a jednorázové vyrovnání) nebo plněním pětiletého splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, tedy ne dlužník. Výhodou oddlužení je, že až na výjimky postihuje výlučně buď majetek dlužníka nebo jeho příjmy. Další výhodou je to, že po řádném splnění plánu oddlužení může být dlužník osvobozen od placení až 70 % zbývajících závazků. Na druhou stranu je nutné říci, že podmínky pro dlužníka v oddlužení (i před schvalováním oddlužení) jsou velmi přísné. Během oddlužení je jeho povinností hlásit jakoukoli změnu ve své situaci (získání daru, dědictví, zvýšení či snížení příjmů apod.)  insolvečnímu správci, dlužník si nemůže udělat další dluh atd. U nás v Občanské poradně sice návrhy na oddlužení nesepisujeme, nicméně vám můžeme poskytnout další bližší  informace, které zde nebyly uvedeny či vás provést základní fází (pomoc při zjištění celkové výše závazků a  zda splňujete podmínky pro oddlužení) a následně dát kontakty na místa, kde vám se sepsáním návrhu bezplatně pomohou.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace