Facebook

Poradna

Mám nárok na dovolenou?

U svého zaměstnavatele pracuji od května loňského roku. Tehdy jsem uzavřela smlouvu na dobu určitou, na jeden rok. Tato smlouva mi skončila k 30. dubnu 2011, ale už před jejím skončením jsme se se zaměstnavatelem dohodli, že mi ji prodlouží na další rok. Nyní mám tedy smlouvu do 30. dubna 2012. V červenci plánuji jet s rodinou na dovolenou. Kamarádka mi však řekla, že tím, že mám novou smlouvu od května, nebudu mít v červenci na dovolenou nárok. Můžu tedy s  dovolenou počítat?                                   Věra H.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něj práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Skončil-li vám tedy první pracovní poměr 30. dubna 2011 a hned na něj od 1. května 2011 navazoval pracovní poměr nový, je toto bráno jako nepřetržité trvání pracovního poměru a máte tudíž nárok na dovolenou za kalendářní rok. Výměra této dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel a je nutné přihlížet k jeho provozním důvodům a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část trvat nejméně 2 týdny vcelku, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na jiné délce čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se s vámi nedohodne na kratší době. Nemáte-li tedy již nyní zaměstnavatelem určený termín dovolené, konzultujte s ním vámi preferovaný termín a délku čerpání dovolené, zda vám ji v požadovaném termínu umožní.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava
 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace