Facebook

Poradna

Mám i s odstupným nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Obávám se, že kvůli organizačním změnám v práci dostanu výpověď pro nadbytečnost. Vím, že z toho důvodu bych měla nárok na odstupné. Nicméně moc nevěřím tomu, že mi zaměstnavatel vzhledem k jeho finančním problémům odstupné skutečně vyplatí. Pokud se po ukončení zaměstnání nahlásím na úřad práce, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, když bych měla dostat odstupné?              Gita B.     
                                                                                                                                
Vážená paní Gito, nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít v případě, že splníte podmínky pro přiznání této dávky podle § 39 zákona o zaměstnanosti. Z vámi uvedených informací nemůžeme posoudit, zda-li vám nárok na podporu vznikne či nikoli. Nicméně máme za to, že spíše potřebujete vědět, zda by vám byla podpora v nezaměstnanosti vyplácena i v období, za které by vám mělo náležet odstupné, ale které byste od zaměstnavatele nedostala. Skutečnost, že osoba zaevidována na úřadu práce má nárok na odstupné, ještě neznamená, že by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výplata podpory se však oddaluje o dobu, na kterou bylo vyplaceno odstupné. To znamená, že pokud byste měla nárok např. na tříměsíční odstupné, tak po dobu tří měsíců vám nebude podpora vyplácena. Do konce roku 2011 oddaloval výplatu podpory v nezaměstnanosti už jen samotný nárok na odstupné, ale již se nezkoumalo, zda odstupné zaměstnanec skutečně dostal vyplaceno, či nikoli. Docházelo tak k situacím, kdy se osoba, které nebylo vyplaceno odstupné, ocitla např. po dobu tří měsíců bez příjmů, jelikož jí nemohla být vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Od 1. 1. 2012 je však tato situace lépe ošetřena. Do zákona o zaměstnanosti byl novelou vložen § 44b, podle kterého úřad práce poskytne uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu a nebylo mu odstupné vyplaceno, kompenzaci ve výši 65 % odstupného a sám ji poté bude vymáhat po zaměstnavateli. Oddálení výplaty podpory v nezaměstnanosti tedy stále zůstává, ale již v důsledku nevyplacení odstupného, na které byste měla ze zákona nárok, nezůstanete bez příjmů, jak k tomuto před touto změnou docházelo.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace