Facebook

Poradna

Mají rodiče přispět na opravy?

Rodiče mně a mé manželce darovali starší rodinný domek, který je nutné opravit. Rodičům jsme bezplatně zřídili věcné břemeno. Obývají tak přízemí a rovněž mohou využívat zahradu. My s manželkou bydlíme v prvním patře. Nyní jsme rozhodli o opravách, ale zjistili jsme, že budou finančně mnohem náročnější, než jsme předpokládali. Požádali jsme rodiče o příspěvek na opravy, ale odmítli to. Mají povinnost nám nějak na opravy přispět? Ve smlouvě o zřízení věcného břemene toto nemáme nijak upraveno.  Milan S.

Vážený Milane, při sepisování smlouvy o zřízení věcného břemene se někdy hrazení těchto nákladů bohužel opomíjí. Pokud jste se nedohodli s rodiči ve smlouvě, pak úhradu nákladů řeší občanský zákoník. Podle § 151n odst. 3 tohoto zákona, pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídající věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen  nést přiměřené náklady na její zachování a opravy. Užívá-li však věc i její  vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Přitom přiměřené náklady mají směřovat k zachování věci, jejímu udržení ve stavu, v jakém byla v době zřízení věcného břemene. Přiměřenost nákladů je nutné také posuzovat s ohledem na užívanou věc, způsob užívání, jeho rozsah a podobně. Náklady by dále neměly být neúčelné, ani neúměrné. Podle výše uvedeného tedy máte nárok požadovat poměrnou část nákladů na tzv. udržovací opravy. Nikoliv tedy na opravy, vedoucí ke zvyšování kvalitativní stránky nemovitosti. Nyní vám tedy bez bližších informací nemohu říci, zda by váš nárok po rodičích byl oprávněný. Velmi záleží na tom, jaké opravy máte na mysli. Pokuste se s rodiči domluvit a vysvětlit jim případnou situaci s odkazem na výše uvedené znění paragrafu. Možná by pomohlo osvětlit vaši finanční situaci a vaši snahu zlepšit komfort bydlení i jim. Pokud se jedná o tzv. udržovací práce, a přesto se nebude možné s rodiči domluvit, můžete rodičům zaslat doporučený dopis s výzvou s tím, že pokud se nebudou podílet na nákladech, obrátíte se na soud. Doufám, že mezi vámi dojde k dohodě a věc nebudete muset soudně řešit. Soudní řešení takovýchto sporů často zhorší vztahy mezi rodinnými příslušníky, kteří spolu musí vycházet i po jeho skončení.  

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace