Facebook

Poradna

Která varianta rodičovského příspěvku mi náleží? Region Opavsko, 18.9.2012

Jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem a nyní jsem znovu těhotná. V průběhu pobírání rodičovského příspěvku se mnou byl rozvázán pracovní poměr, protože zaměstnavatel zkrachoval. Na okresní správě sociálního zabezpečení mi řekli, že na peněžitou pomoc v mateřství již nemám nárok. Obávám se, že mi bude automaticky náležet varianta čerpání rodičovského příspěvku, která se shoduje s původní čtyřletou variantou. Můžeme ještě teď nějak dosáhnout na jinou variantu rodičovského příspěvku?       Denisa H.

Při zodpovídaní vašeho dotazu budu vycházet z toho, že skutečně nyní nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nemáte. V dotazu uvádíte, že u prvního dítěte jste však nárok na PPM měla. Je pravdou, že v předchozí úpravě rodičovského příspěvku (RP) by vám automaticky náležela čtyřletá varianta, pokud by nemohl změnit variantu čerpání ani otec dítěte. Ovšem spolu se zavedením nového systému rodičovského příspěvku došlo i ke změně, týkající se zřejmě i vámi popisované situace. Nově byste mohla volit výši RP až do částky 7600 korun až do vyčerpání celkové výše 220 tisíc korun v případě splnění dále uvedených podmínek. Jednou z nich je to, že vám nelze stanovit vyměřovací základ pro volbu RP z důvodu, že vám v průběhu pobírání RP na nyní nejmladší dítě v rodině zanikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Druhá z podmínek říká, že nárok na RP musí vzniknout bezprostředně po nároku na RP náležející na starší dítě,tedy  ve vašem případě, že se druhé dítě narodí v průběhu pobírání rodičovského příspěvku na dítě první. Jak jsem již uvedla, pokud byste výše uvedené podmínky splňovala, máte nárok volit výši RP až do částky 7600 korun a nebudete automaticky zařazena do varianty, která je shodná s původní čtyřletou variantou pobírání RP, jak se obáváte. I pokud byste výše uvedené podmínky nesplňovala, ale manžel pracuje a bylo by mu možné stanovit denní vyměřovací základ (má teoretický nárok na PPM), může i on určit volbu výše RP. Současná „čtyřletá“ varianta náleží pouze v případě, kdy ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ. Pro bližší informace se můžete obrátit také na příslušný Úřad práce, odbor státní sociální podpory.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava


Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace