Facebook

Poradna

Kontrola mě na marodce nevzbudila, 14.06.2011

Před více než měsícem mě při jízdě na kole srazilo auto. Od té doby jsem na nemocenské. K ošetřujícímu lékaři chodím na kontroly a různá odborná vyšetření. Ošetřující lékař mi předepsal tlumící léky. Když jsem včera ráno vybíral poštu ze schránky, našel jsem v něm oznámení o provedené kontrole. Co mám teď dělat? Hrozí mi něco?                               Ivo S.

 

Kontrolu léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci příslušného orgánu nemocenského pojištění. V Opavě se jedná o Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Mohou ji provést na základě vlastního výběru nebo na podnět lékaře, úřadu práce a také i z podnětu zaměstnavatele. Tuto kontrolu  může rovněž provést i zaměstnavatel v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.  Vy jako práce neschopný jste povinen dodržovat režim dočasně práce neschopného, sdělit ošetřujícímu lékaři, kde se budete zdržovat v době pracovní neschopnosti, umožnit OSSZ kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného apod. O kontrole OSSZ sepisuje písemný záznam, ve kterém se uvede výsledek kontroly. Pokud bylo zjištěno porušení léčebného režimu, zašle OSSZ záznam vám, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Proti tomuto záznamu se můžete písemně vyjádřit. Z toho, co píšete, vyplývá, že pověřený pracovník vás na uvedené adrese nezastihl, a proto jste dostal oznámení o kontrole.  Měl byste co nejdříve telefonicky zkontaktovat OSSZ a domluvit si schůzku. Na schůzce pak vysvětlit důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly. V dotazu však neuvádíte, kde jste v době kontroly byl. Pokud jste v uvedené době byl na lékařském vyšetření, můžete toto své tvrzení např. doložit lékařskou zprávou. Pouhé tvrzení, že jste byl doma a tvrdě spal, nestačí. V dotazu uvádíte, že vám lékař předepsal tlumící léky. V případě, že jste z důvodu užívání tlumících léků tvrdě spal a zvonek neslyšel, však může OSSZ tento důvod uznat. V případě, že by opravdu došlo z vaší strany  k porušení léčebného režimu, může příslušná OSSZ  rozhodnout o snížení nebo odebrání  nemocenských dávek. Pokud s uvedeným rozhodnutím nebudete souhlasit, máte právo podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne doručení.

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace