Facebook

Poradna

Komu připadne po rozvodu byt? 26.03.2013

Bydlíme s manželkou v nájemním bytě, do kterého jsme se nastěhovali během manželství. Budeme se rozvádět. Jelikož si manželka našla přítele, předpokládám, že se odstěhuje k němu a já zůstanu v nájemním bytě. Nevím, zda manželka bude muset vypovědět nájemní smlouvu nebo nájemní smlouva automaticky přejde jenom na mě, když já v bytě zůstanu. 

Oldřich L.

Z vámi uvedených informací máme za to, že jelikož jste se do nájemního bytu s manželkou nastěhovali během trvání manželství (nájemní smlouva byla uzavřena za dobu trvání manželství), vznikl mezi vámi společný nájem bytu manžely. Oba tedy máte k bytu stejná práva a povinnosti. Rozvodem manželství však automaticky společný nájem bytu manžely nezaniká, jelikož ze zákona se tak stane buď dohodou manželů anebo rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů. Uvádíte, že manželka se zřejmě odstěhuje k příteli a vy v bytě zůstanete. V tom případě můžete, jak jsem již uvedla, po rozvodu s  bývalou manželkou uzavřít dohodu o zrušení společného nájmu a o tom, kdo z vás  zůstane výlučným nájemcem bytu a kdo byt vyklidí. Dohoda nemá ze zákona stanovenou písemnou formu, přesto bych vám ji doporučila. Pokud by k dohodě nedošlo, zruší společný nájem bytu soud na návrh jednoho z vás. Soud není vázán návrhem - o tom, který z manželů se stane výlučným nájemcem, rozhoduje se zřetelem k více okolnostem (ohled na zájmy nezletilých dětí, stanovisko pronajímatele atd.). Není tedy třeba, aby následně ten z manželů, který byt opustí, vypovídal nájemní smlouvu. Po odchodu jednoho z vás z nájemního bytu je však třeba splnit povinnost podle § 689 odst. 3 Občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení má nájemce povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny mimo jiné v počtu osob v bytě. Proto je třeba pronajímateli písemně oznámit skutečnost, že jste po rozvodu uzavřeli dohodu (či rozhodl soud) o tom, kdo bude výlučným nájemcem bytu a od jaké doby tedy dochází ke změně v počtu osob v bytě. Pokud byste měl zájem, v poradně máme k dispozici vzor takové dohody a můžeme vám jej zaslat.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace