Facebook

Poradna

Kdo mi vypraví pohřeb, kdy už nikoho nemám? Region Opavsko, 02.10.2012

Mám dotaz ohledně pohřbu a dědictví. Manžel mi zemřel již před mnoha lety a od té doby jsem sama. Děti jsme neměli. Vlastním nějaký majetek, např. byt, ve kterém nyní bydlím. V poslední době se mi velmi zhoršil zdravotní stav a chtěla bych si vyřídit své záležitosti. Nevím, co bude s tímto bytem po mé smrti a také kdo mi vypraví pohřeb, když nemám již žádného blízkého příbuzného. Jediný, na koho bych se asi mohla obrátit, je má sousedka, která mi občas zajde nakoupit, vyzvednout léky a chodí ke mně na kafe si popovídat. Uvažuji, že bych byt odkázala právě jí. Jak to udělat? A jak to bude s pohřbem?                    Jana S.

Ve svém dotazu píšete, že máte obavy z toho, kdo vám vypraví pohřeb, když nemáte žádné příbuzné a jak to bude s bytem po vaši smrti. I přesto, že nemáte manžela, ani žádné děti, může vám vypravit pohřeb jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba. Můžete tedy oslovit osobu z vašeho okolí, která vám je blízká, např. právě vaši sousedku, o které jste se v dotazu zmínila a požádat ji, zda by se nepostarala o vypravení vašeho pohřbu. V případě, že nikoho neoslovíte či nikoho nemáte, a nebude vám ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí sjednán pohřeb, je ze zákona povinna zajistit pohřbení zemřelého obec na své vlastní náklady. Jedná se o tzv. sociální pohřeb. Náklady na vypravení pohřbu pak může obec vymáhat i vůči dědicům zemřelého a pokud není těchto dědiců, tak vůči státu. Dále píšete, že uvažujete o tom, že byt odkážete své sousedce. Jako majitelka bytu můžete se svým majetkem nakládat jakkoliv, tedy jej i odkázat formou závěti. Takto můžete byt odkázat i sousedce. Jestliže závěť nesepíšete, dochází k dědění dle zákona, kde se uplatňují tzv. dědické skupiny. Dědit tak mohou např. vaši rodiče, osoby, které žili s vámi ve společné  domácnosti, sourozenci atd. Jestliže váš majetek nenabude žádný dědic ať už ze závěti či ze zákona, nabývá pozůstalost nebo její část stát jako odúmrť. To zjednodušeně znamená, že nebude-li žádný dědic, který by mohl Váš majetek zdědit, připadne váš majetek státu. V případě, že budete mít zájem o bližší informace týkající se dědictví, možnosti sepsání závěti atd., můžete se obrátit na pracovníky občanské poradny.

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace