Facebook

Poradna

Jak získat bezplatně právníka?

S manželem jsme se rozvedli. Děti byly svěřeny do mé péče a otci bylo stanoveno výživné. Starší dcera nastoupila na základní školu a začala navštěvovat různé kroužky. Známá mi doporučila, abych soudně požádala o zvýšení výživného. Již v minulosti jsem s manželem měla velké problémy které jsem těžce nesla - nejen u rozvodu, ale i při stanovení výživného. Již to nechci zažít, ale vím, že bych o výživné požádat měla. Jsem samoživitelka a na právníka nemám. Existuje nějaká možnost získat bezplatného právníka i pro zastupování před soudem?                                                                              Helena S.

Právní poměry advokátů jsou upraveny zákonem o advokacii. Advokáti jsou soukromé osoby, které poskytují právní služby za úplatu. Existují však dvě možnosti, jak získat bezplatného advokáta. V prvé řadě máte možnost se písemně obrátit na soud a požádat předsedu soudu o přidělení bezplatného právního zástupce, jestliže je to potřeba k ochraně vašich zájmů. Tuto žádost můžete podat kdykoliv během řízení nebo také již před zahájením řízení (tj. podáním žaloby k soudu). Rovněž budete muset vyplnit formulář prohlášení o příjmových  a majetkových poměrech, které vám soud zašle. V případě, že soud vaší žádosti nevyhoví, máte možnost se obrátit na pobočku České advokátní komory (ČAK) v Brně. Zde však musíte splnit další podmínky. Musíte doložit, že nesplňujete podmínky pro ustanovení advokáta soudem (doložením rozhodnutí soudu o zamítnutí), dále předložit prohlášení alespoň dvou advokátů o tom, že vám odmítli poskytnout právní pomoc, přiložit vyplněný formulář o příjmových a majetkových poměrech  a žádost včas podat. Tuto žádost i prohlášení o majetkových poměrech včetně bližších informací naleznete na internetových stránkách www.cak.cz. ČAK pak rozhodne, zda vám právní služby budou poskytnuty bezplatně, nebo za sníženou odměnu. V obou případech hradí náklady advokáta stát.  Bližší informace  vám také poskytnou pracovníci naši poradny. Pokud máte obavy, že bude samotné řízení u soudu opět pro vás psychicky náročné, můžete využít službu Fénix, sídlící na Zacpalově ulici v Opavě, kde vám zkušení pracovníci mohou pomoci tíživé období překonat.

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace