Facebook

Poradna

Jak vystěhovat manžela? 06.08.2013

S manželem bydlíme v domě mých rodičů. Naše manželství však již nefunguje. Manžel v poslední době hodně pije, nechová se k mým rodičům hezky. Nijak nám nepomáhá s pracemi kolem domu, spíše naopak. To, co uděláme, se snaží zničit. Chápu, že rodiče nechtějí, aby manžel v domě nadále bydlel. Nevíme však, zda je možné jej vystěhovat nebo jej rodiče musí ve svém domě trpět coby mého manžela. Společné soužití manžela s rodiči je již neúnosné.                                          Olga B.

Z vašeho dotazu vyplývá, že rodiče jsou vlastníky domu, ve kterém s manželem bydlíte a že již nechtějí, aby manžel v domě nadále bydlel. Nejste si jisti, zda rodiče mohou vašeho manžela vystěhovat. Předpokládáme dále, že s manželem v domě rodičů bydlíte na základě jejich dřívějšího souhlasu, tedy bez jakékoli písemné smlouvy. Je pravdou, že podle § 18 zákona o rodině jsou manželé povinni žít spolu. Vaši rodiče by tedy nyní neměli bez vážného důvodu manžela vystěhovat a bránit mu tak v jeho povinnosti (právu) bydlet s vámi jakožto svou ženou. Na druhou stranu nelze povinnost manželů žít spolu jakkoli vynucovat, zejména v případě, že vztahy jsou vážně narušeny. Není přijatelné, aby byla například žena nucena žít se svým manželem, který ji nějak týrá. Váš manžel by se tedy neměl za současné situace domáhat svého práva žít s vámi v domě rodičů, když se k nim chová způsobem, který popisujete. Obecně lze říci, že vlastník domu, ve vašem případě rodiče, je oprávněn rozhodovat o tom, kdo a za jakých podmínek bude v domě bydlet a užívat jej. Jak jsem již uvedla, jsou-li zde vážné důvody, pro které rodiče nechtějí, aby váš manžel užíval jejich dům, mohou mu odvolat souhlas s bydlením a vyzvat jej k vystěhování z domu. Pokud by manžel jejich výzvu neakceptoval, museli by následně podat žalobu k soudu na vystěhování vašeho manžela. Je však pravdou, že tyto věci je někdy lépe a jednodušeji řešit po rozvodu manželství, kdy by bylo jednoznačné, že rodiče mohou požadovat vystěhování vašeho bývalého manžela, aniž by museli prokazovat důvody. Jen pro úplnost dodávám, že v této věci není podstatné, zda má manžel v domě rodičů trvalé bydliště.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace