Facebook

Poradna

Jak ve zdraví přežít dovolenou

Snad každý si přeje zažít dovolenou bez starostí, plnou skvělých zážitků z nově poznaných míst a s nově nalezenými přáteli, na kterou bude celá rodina ještě dlouho vzpomínat. Takové jsou naše představy, sny. Realita však často bývá úplně jiná. Bohužel nelze vždy předejít všem problémům, ale znalostí svých práv a také povinností si můžete ušetřit mnoho starostí, které vám dovolenou zkazit mohou.  I když víme, že není možné stoprocentně zajistit, aby se dovolená vydařila, pokusíme se vám na dalších řádcích nastínit základní zásady, jak se vyvarovat zbytečných chyb.

-    Velmi pečlivě si přečtěte veškeré dostupné informace o vámi vybraném zájezdu, se všemi nejasnostmi se obracejte na pracovníky cestovní kanceláře        (CK) a žádejte uspokojivou odpověď.
-    Zažádejte si o předběžný návrh cestovní smlouvy a znění všeobecných obchodních podmínek a ponechte si dostatek času a klidu na jejich přečtení. Čtěte pozorně!!
-    Prověřte si, zda je cestovní kancelář pojištěna proti úpadku. Cestovní kancelář je povinna vám předat doklad o pojištění spolu s cestovní smlouvou. Platnost pojištění je možné dále prověřit na www.ackcr.cz nebo www.mmr.cz
-    Nezapomeňte na storno poplatky. Ty v případě nepředvídatelných problémů (můžete onemocnět) mohou odstoupení od smlouvy prodražit.
-    Vězte, že CK je oprávněna ze zákonem stanovených důvodů a v zákonné lhůtě vám  jednostranně zvýšit cenu zájezdu.
-    CK má právo podat návrh na změnu cestovní smlouvy. Pokud se změnou nesouhlasíte, od smlouvy odstupte. Neodstoupením od smlouvy dáváte souhlas s její změnou.
-    Cestovní kancelář odpovídá za služby podle cestovní smlouvy bez ohledu na to, že pro ni služby zajišťují jiné dodavatelé.
-    Zjistíte-li, že poskytnuté služby neodpovídají cestovní smlouvě, reklamujte je přímo na místě, žádejte nápravu a stav si zdokumentujte.
-    Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo ze zákona řádně a včas, máte právo uplatnit reklamaci nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace