Facebook

Poradna

Jak snížit náklady exekuce? 29.11.2016

Dostala jsem se do finančních problémů. Začátkem roku mi zemřel manžel, který měl na starosti vedení financí v rodině. Po jeho smrti jsem zapomněla hradit splátky jedné mé půjčky. Tehdy jsem byla v takovém psychickém stavu, že jsem věc vůbec neřešila a na žádné výzvy věřitele ani soudu nereagovala. Volala jsem nyní oprávněnému, a ten sdělil, že již byla nařízena exekuce, ve které budou vše vymáhat. Zatím jsem však neobdržela žádné písemnosti. Nejde o velkou částku, jsem schopna jí uhradit. Ale největší strach mám z nákladů exekuce. Všude slyším, že se tímto může dlužná částka zněkolikanásobit. Je nějaká možnost, aby náklady nebyly tak vysoké?               Marie L.

 

Ptáte se, jak dosáhnout toho, aby náklady na exekuci nebyly vysoké. Vaše exekuce již je nařízena, ale doposud vám nebyly doručeny žádné písemnosti. Je tedy otázkou, v jaké fázi je nyní exekuční řízení. Možností, jak snížit v této fázi náklady exekuce, je uhradit dlužnou částku v rámci dobrovolného splnění povinnosti, tedy v první fázi exekučního řízení. Po pověření exekutora o provedení exekuce totiž zasílá exekutor dlužníkovi usnesení o nařízení exekuce, v němž vyčíslí vymáhanou částku a zálohu na snížené náklady exekuce. Souběžně s tímto nařízením zašle výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti tento dluh uhradit. Pokud dlužník zaplatí dluh dobrovolně ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se o polovinu nejen odměna exekutora, ale i náhrady jeho hotových výdajů. Platí tedy, že pokud vymáhaná částka nepřekračuje 20 tisíc korun a dlužník jí spolu se zálohou na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného zaplatí do 30 dnů, vznikne exekutorovi nárok na odměnu ve výši 1.500 korun. O 50 % se pak snižuje také paušál za náhrady hotových výdajů. Jestliže dlužník splní ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vymáhanou částku společně se zálohou na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, a toto vymožené plnění nepřevyšuje 10 tisíc korun, činí tento paušál 1.750 korun. Pokud však dlužník nereaguje na výzvu k dobrovolnému uhrazení dlužné částky a dluh do 30 dnů neuhradí, musí zaplatit náklady exekuce v plné výši. Z vašeho dotazu vyplývá, že dluh uznáváte a jste schopna ho uhradit. Proto by pro vás bylo výhodné dluh v rámci dobrovolného plnění uhradit, a tím snížit budou částečně sníženy náklady na exekuci.

Romana Najvertová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace