Facebook

Poradna

Jak se bránit při nepovedeném zájezdu?

Jak se bránit při nepovedeném zájezdu?

V blízké době odjíždíme na dovolenou, na zájezd k moři. Na odpočinek u moře se samozřejmě těšíme a šetříme na něj celý rok. Nyní ale máme obavy, aby se naše očekávání splnila. Spoustu známých, kteří už se z dovolené vrátili, sdělují otřesné zážitky, ať už jde o neodpovídající kvalitu ubytování, velkou vzdálenost od moře či ubytování v blízkosti dálnice. Zajímalo by nás, co můžeme v takového situaci dělat. Jsou nějaké možnosti jak se bránit?  Jiří  a Hana P.

Podobu zájezdu určuje sepsaná smlouva nebo obdobné potvrzení o zájezdu. Je důležité si ohlídat, aby vše, co vám bylo přislíbeno ústně, bylo i uvedeno ve smlouvě, či podobném dokladu. Cestovní kancelář, jakožto pořadatel zájezdu, odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvu, ať už služby poskytuje samotná cestovní kancelář nebo jiný smluvený poskytovatel (např. letecký přepravce či hotel). Cestovní kancelář tedy odpovídá za nedostatky  dovolené, které garantovala v cestovní smlouvě. Pokud něco není v pořádku, například neodpovídá výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným požadavkům, je zapotřebí jednat hned na místě a upozornit třeba delegáta, že situace je odlišná od dohodnutého a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň písemný doklad o uplatněné reklamaci. Ke zjednání nápravy si určete lhůtu. Pokud k nápravě v této lhůtě nedoje, opravňuje vás to zřídit si nápravu sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě. Myslete také na to, že vytýkané nedostatky budete muset nějakým způsobem doložit. Můžete pořídit fotografie stavu pokoje, výhledu z balkónu apod. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších účastníků zájezdu. U vad, se kterými se nedá nic dělat (např. chybějící slibovaný bazén), je možné žádat slevu. K uplatnění práva na slevu máte však pouze jeden měsíc po skončení zájezdu. Je třeba se obrátit na cestovní kancelář, která zájezd pořádala. Výše náhrady se bude posuzovat individuálně s přihlédnutím k řadě okolností. Vodítkem může být tzv. frankfurtská tabulka, podle které rozhodují hlavně německé soudy. Pokud se cestovní kancelář k vaší žádosti postaví zamítavě, můžete svůj nárok na slevu uplatnit u soudu.

Romana Najvertová,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace