Facebook

Poradna

Jak mám nastoupit do práce,když nemám pro dítě školku?, 16.04.2013

Jsem nyní na rodičovské dovolené. Končit mi bude končit v červnu 2013, kdy dcera dosáhne věku tří let. Bohužel mi ji vezmou do školky až od září a do té doby nemám nikoho, kdo by mi ji pohlídal. Zaměstnavatele jsem již o tom informovala. Ovšem kromě toho, že mi sdělil, že pro mě již nemá práci (ať prý s tím počítám), se k možnosti mého nástupu až v září 2013  nijak nevyjádřil. Mám právo si prodloužit rodičovskou dovolenou do září 2013? A jak je možné řešit situaci, kdy mi zaměstnavatel sdělil, že již pro mě nemá práci?          Zuzana K.

Váš dotaz se týká dvou odlišných oblastí. Nejdříve tedy k prodloužení rodičovské dovolené. Rodičovskou dovolenou je podle § 196 zákoníku práce povinen zaměstnavatel poskytnout v rozsahu, v jakém zaměstnanci žádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne tří  let. Po třetím roce věku dítěte se tak již nejedná o čerpání rodičovské dovolené, ale o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy. Má-li rodič zájem zůstat s dítětem doma i po dovršení tří let věku dítěte, má možnost požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného pracovní volna. Pokud jste tedy oficiálně ještě nepožádala, určitě tak učiňte, nejlépe písemně. Důvodem bývá především váš případ, tedy neumístění dítěte do školky. Pokud zaměstnanec prokáže, že nemůže konat práci pro důležité překážky (právě například neumístění dítěte do předškolního zařízení), je zaměstnavatel povinen podle § 199 zákoníku práce toto pracovní volno ve stanoveném rozsahu poskytnout. K vašemu dalšímu dotazu ohledně sdělení zaměstnavatele, že pro vás nemá práci: podle § 47 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost po skončení rodičovské dovolené (případně po vyčerpání neplaceného pracovního volna) přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy – nemusí se tedy jednat přímo o původní práci a pracoviště. Nemá-li zaměstnavatel ani práci odpovídající pracovní smlouvě, je možné navrhnout zaměstnanci dohodu o změně pracovní smlouvy (zařadit jej někam jinam). Pokud se však zaměstnanec se zaměstnavatelem na změně pracovní smlouvy nedohodnou, přichází v úvahu skončení pracovního poměru, v tomto případě s nejvyšší pravděpodobností z důvodu nadbytečnosti podle § 52 písm. c) zákoníku práce. V takovém případě vám však náleží ze zákona odstupné.

Lucie Vehovská,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace