Facebook

Poradna

Dědické řízení se táhne dlouho

Před více než rokem nám zemřel tatínek. Vlastnil dům, žádné větší úspory neměl. Dosud nebylo dořešeno dědické řízení. Dědici jsme jen já se sestrou, žádný spor mezi námi není. To, co patří do dědictví, je také jasné, tak nevíme, kde je chyba. Notáře jsme již několikrát navštívily a ústně urgovaly, bohužel bezvýsledně. Vůbec nejsme spokojené s tím, jak pomalu notář postupuje. Známe notářku, se kterou jsme něco řešily dříve a byly jsme s ní spokojené. Můžeme ji požádat, aby dědické řízení převzala? Jak jinak věc řešit?     Jana P.

V dědickém řízení má notář funkci takzvaného soudního komisaře. Bohužel dědické řízení je jednou ze situací, kdy si nelze osobu notáře svobodně vybrat, jelikož ho přiděluje podle předem stanoveného klíče soud a pověří ho řešením dědického řízení. Je to tak z důvodu zajištění objektivity a nestrannosti. Není tedy možné, abyste požádaly notářku, se kterou jste byly spokojené, o převzetí vašeho dědického řízení. Je třeba říci, že každé dědické řízení má svůj individuální průběh a také proto nejsou nikde přímo stanoveny lhůty, do kterých musí být dědické řízení vyřešeno. Dědické řízení nebývá řízením jednoduchým a opravdu se někdy může velmi protáhnout, zejména v případech sporů mezi dědici, sporů o tom, co do dědictví patří či nikoliv, popírání závěti apod. Pokud však máte za to, že vzhledem k okolnostem je vaše řízení neúměrně dlouhé a notář řízení bezdůvodně protahuje nebo je v něm nečinný, můžete podat stížnost na průtahy v řízení, a to k soudu, který notáře pověřil. Stížnost je nejlépe adresovat předsedovi soudu a ve stížnosti uveďte veškeré okolnosti vašeho dědického řízení. Pokud soud zjistí závažné pochybení, může podat návrh na kárnou žalobu a rozhodne o tom, kdo spis s dědickým řízením převezme. Stížnost můžete podat také na Notářskou komoru ČR, která provádí kontrolní činnost nad notáři. Nejdříve však můžete notáře vyzvat písemně, aby sám odstranil průtahy v řízení, aby se vyjádřil, proč trvá řízení takto dlouho a příp. mu pohrozit výše uvedenými kroky. Pokud si nejste jisté se sepsáním výzvy notáři, stížnosti na soud či notářskou komoru, můžete se na nás znovu obrátit.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace