Facebook

Poradna

Dcera bude rodit, otec dítěte odešel

Moje dcera příští týden porodí. S přítelem, otcem dítěte, se rozešla. Dcera sice pracovala, ale zdá se mi nefér, aby si všechno, co se týče dítěte, hradila sama. My s manželem se jí snažíme být oporou a co nejvíce pomoci, ale jelikož jsme oba již v důchodu, jsou naše finance omezené. Vím, že až se dítě narodí, bude muset jeho otec hradit výživné, ale chtěla bych vědět, zda by dcera po svém bývalém příteli mohla požadovat úhradu nákladů, které jí vznikly v době těhotenství. Navíc neustále přemýšlím, jak to dcera sama zvládne, hlavně v noci, když nemůžu spát.     Martina T.

Uvádíte, že dcera porodí v nejbližších dnech. Chápeme, že se vám zdá nefér, aby si náklady v souvislosti těhotenstvím, příp. porodem (zákon mluví o slehnutí) nesla sama. Tuto situaci upravuje zákon o rodině v § 95. Podle tohoto paragrafu má vaše dcera, bude-li vymáhat své nároky až po porodu dítěte, vůči otci dítěte právo na příspěvek na výživu a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Právo na příspěvek na výživu vzniká, jakmile dceři v souvislosti s těhotenstvím či porodem vzniknou jakékoli náklady. Předpokladem je to, že v důsledku těhotenství a narození dítěte došlo ke snížení příjmů dcery. Náklady spojenými s těhotenstvím a porodem se rozumí skutečně vynaložené náklady především na pořízení těhotenského ošacení, léků, náklady spojené s porodem, tj. pobyt v nemocnici atd. Pokud otec dítěte nebude tyto příspěvky hradit dobrovolně, může je dcera vymáhat soudní cestou. Jen upozorním, že náklady související s obstaráním kočárku a výbavičky pro dítě, vymáhané po porodu, jsou hrazeny v rámci plnění vyživovací povinnosti k dítěti.
Z vašeho dotazu je zřejmé, že máte obavy z toho, jak bude dcera svou situaci zvládat – a to nejen finančně. Možná tyto obavy samotné způsobují, že nemůžete v noci spát. Oceňujeme, že se snažíte dceři co nejvíce pomoci. Je však třeba myslet také na to, abyste vy sama byla v pohodě, právě proto, aby vaše psychická podpora dceři byla vůbec možná. Jsou situace, které člověka trápí více než jiné, se kterými si nevíme sami rady. Obáváme se, že situaci nezvládneme. Potom je dobré o nich hovořit s někým, kdo člověku pomůže se v situaci orientovat, nalézt potřebný vnitřní klid. Proto, pokud vás situace dcery a její budoucnost trápí, můžeme vám doporučit obrátit se na službu FÉNIX, kterou bezplatně provozuje Charita Opava na Zacpalově ulici č. 27 a kde si můžete o vaší situaci více pohovořit a snad i najít psychický klid potřebný do dalších dní. V případě dalších dotazů, týkající se nákladů, které by mohla dcera vymáhat, se můžete opět obrátit i na Občanskou poradnu.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace