Facebook

Poradna

Co znamená být opatrovníkem?

Můj bratr je duševně nemocný. V současné době je hospitalizován v psychiatrické léčebně. Nyní se vede řízení o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Zvažuji, že bych mohl být bratrův opatrovník. Ale před týdnem jsem o tom mluvil se známými a ti mi sdělili, že opatrovníkem by mohl být snad jen blázen. Že je s tím prý spousta problémů. Přemýšlel jsem o tom a už si nejsem tolik jistý. Tak bych se chtěl zeptat: jaké povinnosti jako opatrovník mám a jaká kritéria by měl opatrovník splňovat?   Tomáš K.

Každá funkce, a také funkce opatrovníka, s sebou nese práva a povinnosti. V první řadě oceňujeme to, že zvažujete funkci opatrovníka vykonávat, i když nyní si nejste tak jistý. Rodinný příslušník plní většinou funkci opatrovníka svědomitěji, než někdo cizí. Vaše práva a povinnosti jako opatrovníka se budou odvíjet podle toho, zda váš bratr (opatrovanec) bude ve způsobilosti omezen či plně zbaven, jelikož v případě pouhého omezení budete bratra zastupovat (činit právní úkony) v těch oblastech, pro něž bude bratr sám nezpůsobilý. V případě plné nezpůsobilosti budete muset zajistit de facto úplně všechno, např. zajistit zdravotní péči, všechny jeho další potřeby jako oblečení, obuv, telefon, cesty, správu majetku, která musí být vedena přesně, odděleně od majetku opatrovníka a přehledně. Nutná je také spolupráce s lékaři a zdravotnickými institucemi při řešení aktuálního zdravotní stavu bratra atd.  Za určitých okolností máte také občanskoprávní odpovědnost za škodu, kterou opatrovanec způsobí.
Dále jste se ptal , zda existují nějaká kritéria na opatrovníka. Ano, existují určité požadavky, které by měly být splněny při výběru opatrovníka. Nejsou však nijak uzákoněny a jsou spíše jakýmsi doporučením. Jedná se např. o otázku přiměřeného věku, dobrého zdravotního stavu – či alespoň takového, který není na překážku výkonu funkce. Dále byste měl mít čistý trestní rejstřík. Váš vztah k bratrovi by neměl být nepřátelský, jelikož vztah opatrovníka k opatrovanci musí být založen na důvěře. Měl byste také bydlet v přiměřené vzdálenosti od opatrovance, aby mohl být výkon opatrovnické funkce řádně realizován. Nejdříve si však musíte být jistý, že jste ochoten funkci vykonávat, proto o tom ještě určitě popřemýšlejte a zvažte všechna pro a proti.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace