Facebook

Poradna

Co mě čeká u soudu?

Můj známý má problémy se sousedem, na kterého podal žalobu k soudu. Až poté mi sdělil, že mě v žalobě uvedl jako svědka, jelikož jsem byl u několika jejich sporů. Chápu, že známý chce co nejlépe prokázat to, jak k problémům se sousedem dochází, nicméně jsem u soudu nikdy nebyl a mám poněkud obavy z toho, co mě čeká. Jaké povinnosti mám jako svědek? Můžete mi k tomu podat nějaké informace?    Jindřich K.     
                                                                                                                                
U soudu se většinou řeší věci a spory, na jejichž řešení se lidé nejsou schopni dohodnout. Lze tedy očekávat, že atmosféra bude vypjatá a vaše obavy a nejistota z jednání před soudem jsou pochopitelné. Jak uvádíte, chápete, proč vás známý v žalobě uvedl jako svědka, ale nevíte, jaké povinnosti z toho pro vás vyplývají. To, že jste uveden jako svědek, ještě neznamená, že k soudu budete muset dojít. Záleží na rozhodnutí soudu, které z navržených důkazů bude potřeba využít k tomu, aby byly prokázány dané skutečnosti, k nimž bude potřeba vašeho svědectví. Pokud však soud dojde k závěru, že je vaše svědectví důležité a předvolá vás, pak máte podle § 126 odst. 1 občanského soudního řádu povinnost se k soudu dostavit a vypovídat jako svědek. Pokud to bez omluvy či vážných důvodů neuděláte, můžete být k soudu předveden Policií ČR, případně vám může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 tisíc korun. Při svědectví jste povinen vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď můžete odepřít jen tehdy, pokud byste tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. O tom, zda jsou důvody pro odepření výpovědi dostačující, rozhoduje opět soud. Na druhou stranu má svědek nárok na úhradu například cestovních výdajů, ušlé mzdy, případně dalších nákladů, které mu v souvislosti s povinností svědčit vznikly. Je třeba si uvědomit, že svědek u soudu vypovídá pouze o tom, co viděl, slyšel, jaké má poznatky o projednávané věci. Nesděluje své názory, ani domněnky. Nyní tedy vyčkejte, zda vás soud skutečně předvolá. Pokud ano, vězte, že jdete k soudu proto, abyste sdělil jen to, co víte, a pomohl tak k tomu, že bude prokázáno, jak se věci mají. Věřím tedy, že se vaše obavy z jednání před soudem, pokud se k němu jako svědek budete muset dostavit, nepotvrdí.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace