Facebook

Poradna

Co je psáno, to je dáno...

Před rokem jsem uzavřel s majitelem bytu nájemní smlouvu na dobu neurčitou a bez problémů hradil nájem. Přišel jsem však o práci, snížily se mi příjmy a já již nebyl schopen sjednané nájemné platit. Snažil jsem se s pronajímatelem dohodnout na nějakém řešení, ale bylo mi řečeno, že pokud nemám na nájem, mám se odstěhovat. Tak jsem také před třemi měsíci učinil. Nyní však po mě pronajímatel žádá dlužné nájemné a zálohy na služby za ty měsíce, co už tam nebydlím. Řekl jsem mu, že na to nemá nárok, protože jsem se z bytu vystěhoval na jeho ústní výzvu. Mám pravdu já, nebo on?             Jan F.

Z vašeho popisu problému s pronajímatelem to sice přímo nevyplývá, ale mám za to, že nijak nedošlo k ukončení nájemního vztahu. Jedná se bohužel o častý nešvar jak nájemníků, tak i pronajímatelů, který vychází z neznalostí práv a povinností jedné či obou stran a často končí soudními spory. Je nutné si uvědomit, že pouhým odstěhováním nájemníka nájem bytu skončit nemůže, a to ani v případě, pokud tak nájemce učiní na výzvu pronajímatele. Občanský zákoník totiž jasně v § 710 odst. 1 stanovuje, že nájem bytu lze ukončit pouze písemnou dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, nebo písemnou výpovědí jedné ze stran nájemního vztahu. Pokud tedy nebyl nájem bytu nijak ukončen, nájemní vztah i nadále trvá a stejně i tak práva a povinnosti obou smluvních stran. U vás se jedná  mimo jiné zejména o povinnost hrazení nájemného a služeb s nájmem souvisejících, a to do té doby, než skutečně k ukončení nájmu dojde. Zkuste se tedy nyní s pronajímatelem dohodnout na co nedřívějším ukončení nájmu písemnou dohodou ke smluvenému datu. Tento právní stav není jednoduchý ani pro samotného pronajímatele. Ten totiž nyní není oprávněn uzavřít novou nájemní smlouvu s někým jiným, jelikož by nová smlouva o nájmu byla od samého počátku neplatná. Co se týče dlužného nájemného a záloh na služby, máme za to, že pokud nájemní vztah skutečně nebyl zákonným způsobem ukončen, nárok pronajímatele je zřejmě oprávněný a v případě soudního sporu by mohl být úspěšný. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici potřebné materiály, jako je nájemní smlouva atd., a také veškeré informace, které bychom dále potřebovali vědět, zvažte návštěvu v naší poradně, abychom vám mohli poradit konkrétněji.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace