Facebook

Poradna

Chci zpochybnit dědictví, 06.09.2016

Téměř před půl rokem nám zemřela maminka. Nyní probíhá dědické řízení. Dědici jsme já, můj bratr a manžel maminky, která se po rozvodu s naším otcem podruhé vdala. Maminka se svým manželem v době trvání jejich manželství koupila byt. Nyní jsem v rámci nahlédnutí do katastru nemovitostí na internetu zjistila, že byt je psán jen na jméno maminčina manžela, tedy že je v jeho výlučném vlastnictví. Je to možné, když byl zakoupen v průběhu manželství? Znamená to, že tento byt nebude ani předmětem dědictví po mamince? Co můžu dělat, když mám za to, že by daný byt měl být v dědictví po mamince projednáván?                Helena L

Do dědictví po zemřelém patří jeho výlučný majetek a dále podíl na majetku, který byl ve společném jmění v případě, že byl zemřelý ženatý (vdaná). Do společného jmění patří mimo jiné majetek nabytý za dobu trvání manželství oběma manželi, případně jedním z nich. Z tohoto jsou však výjimky. Pokud je například nabyt majetek z výlučných prostředků jednoho z manželů, pak je i tento majetek ze zákona v jeho výlučném vlastnictví a nespadá do společného jmění. Při zjišťování majetku zemřelého vychází notář zejména ze sdělení pozůstalých. Co se týče nemovitostí, zde se vychází z evidence katastru nemovitostí a má se za to, že údaje v této evidenci odpovídají skutečnosti. Pokud tedy je v katastru nemovitostí uvedeno, že byt je ve výlučném vlastnictví manžela vaší zemřelé maminky, pak by tento byt skutečně nebyl předmětem dědického řízení po vaší mamince. Pokud máte za to, že byt by měl být předmětem společného jmění vaší maminky a jejího manžela a měl by tak být předmětem dědictví po mamince (respektive podíl na tomto bytě), je třeba na toto upozornit daného notáře. Notář sám však není schopen zhodnotit stav věci, zejména tedy, kdo je zákonným vlastníkem bytu. Pokud během dědického řízení vyvstanou nějaké nejasnosti například v oblasti vlastnictví, je dědic, v jehož je to zájmu, odkázán notářem na vyřešení této nejasnosti soudní cestou. Tedy ve vašem případě byste zřejmě byla nucena podat žalobu na určení vlastnictví k bytu, tedy na to, zda je daný byt ve společném jmění zemřelé maminky a jejího manžela, či nikoli. Jak je výše uvedeno, je třeba upozornit na to, že sama skutečnost, že byt byl zakoupen v době trvání manželství, neznamená, že je předmětem společného jmění. Je vhodné bližší informace zjistit například od manžela maminky, pokud je toto možné.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace