Facebook

Poradna

Chci zabavené věci od exekutora zpět. Region Opavsko 22. 3. 2011

Žiji s přítelem v bytě, který je v mém vlastnictví. Včera k nám domů bez ohlášení přišel exekutor a vybavení bytu zabavil. Většinou jsou to však moje věci. Přítel u mě bydlí zhruba jeden rok, žádný nábytek si ke mně nenastěhoval, nemá u mě ani nahlášené trvalé bydliště. Exekutora jsem na toto všechno upozornila. Chtěl po mě doklady o vlastnictví jednotlivých věcí, to jsem mu však nebyla schopna hned předložit, takže věci stejně zabavil. O žádných dluzích přítele jsem nevěděla, nic mi neřekl. Až včera přiznal, že má dluh, který nějakou dobu nesplácí. Co mám teď dělat? Můžu ty věci ještě dostat zpátky?             Lucie R.

Odpověď: Vaše situace není ojedinělá (Vašemu příteli byla zřejmě nařízena exekuce prodejem movitých věcí). I když exekutor nesmí zabavit věci, které nepatří dlužníkovi,  často k tomu během provádění exekuce dochází.. U movitých věcí totiž není jasné, komu patří. Exekutor vychází z toho, že pokud se dlužník zdržuje v nějakém objektu (byt, místnost dům), pak věci, které v objektu užívá, mohou být v jeho vlastnictví. Není ani podstatné, že ve Vašem bytě není přítel hlášen k trvalému pobytu, důležité je, že se v bytě zdržuje, pobývá tam, k čemuž si exekutor může opatřit důkazy, jako jsou výpovědi sousedů, to, že příteli chodí na Vaši adresu pošta, jeho jméno je uvedeno na dveřích bytu atd. Exekutor se pochopitelně nebude předem ohlašovat – hrozilo by, že dlužník věci odveze na jiné místo. V případě zabavování věcí exekutorem je na vlastníkovi věci, aby prokázal, že věc patří jemu, a ne dlužníkovi. Vy jste to v ten moment nebyla schopna prokázat. Nyní tedy máte možnost  do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděla o zabavení věci, podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu zabavených věcí. K návrhu přiložíte doklady svědčící o tom, že daná věc je Vaše. Toto je mnohdy těžké prokázat. Nejlepší by bylo, kdybyste měla od věcí doklady o koupi na Vaše jméno, případně smlouvy o poskytnutí úvěru na koupi dané věci (opět smlouva na Vaše jméno). Pokud však nemáte tyto doklady, bude vlastnictví k věcem těžko prokazatelné. Pokud  Vašemu  návrhu na vyškrtnutí věci exekutor nevyhoví, můžete podat exekučnímu soudu (soud, který o exekuci rozhodl) žalobu na vyloučení věci z exekuce (tzv. vylučovací žaloba). V Občanské poradně máme vzory Návrhu na vyškrtnutí věci i vzory Žaloby na vyloučení věci. Budete-li chtít, můžete se na nás obrátit.  

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace