Facebook

Poradna

Chci vrátit svéprávnost, 29.3.2011

Před třemi lety jsem byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům z důvodu závislosti na hracích automatech. Opatrovníkem byla stanovena má matka. V posledních třech letech jsem dvakrát neúspěšně absolvoval léčbu v psychiatrické léčebně. Nyní jsem však již rok po poslední třetí léčbě a na automaty jsem za to dobu ani jednou nesáhl. Dokonce jsem začal pracovat a postupně se snažím splácet dluhy, které jsem si v období závislosti nadělal. Myslím si, že již není nutné, abych byl nadále omezen. Matka s tím ovšem nesouhlasí. Říká, že takhle je to nejlepší, ale mě už nebaví ji neustále žádat o peníze. Chci žít již svým vlastním životem a v budoucnu se určitě osamostatnit. Jak zažádat o navrácení plné způsobilosti k právním úkonům, když opatrovník s tímto zásadně nesouhlasí.     Miroslav F.

 

Odpověď: To, že opatrovník nesouhlasí s navrácením způsobilosti k právním úkonům, je nepodstatné. Návrh na navrácení způsobilosti k právním úkonům může být mimo jiné zahájen i na návrh osoby, která byla ve způsobilosti omezena. Souhlas maminky tedy vůbec nepotřebujete, návrh si můžete podat Vy sám. Aby soud mohl Vašemu návrhu vyhovět, musí během soudního řízení dojít k závěru, že již pominuly důvody pro omezení, které existovaly v době, kdy byl vydán původní rozsudek. Určitě do návrhu uveďte mimo jiné ty skutečnosti, které dokazují,  že pominuly důvody pro omezení způsobilosti k právním úkonům. Například, že jste se podrobil léčení, dále, že jste si našel práci a že se snažíte splácet dluhy vzniklé během Vaší závislosti. Soud je povinen v řízení o způsobilosti k právním úkonům zjistit všechny relevantní skutečnosti tak, aby mohl spravedlivě rozhodnout. Musí přihlížet jak k důkazům, které navrhují jednotliví účastníci (např. Vy), tak k důkazům, které si sám obstará. Za důkazy můžeme zejména považovat výslech Vaší osoby, výslechy svědků (např. rodinných příslušníků apod.), znalecké posudky a různé listinné důkazy ( např. smlouvy, dopisy nebo jiné listiny).  V poradně máme k dispozici vzory, týkající se Vaší situace. Pokud tedy budete mít zájem, rádi Vám je zašleme či můžeme pomoci se sepsáním návrhu.

Lucie Vehovská,

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace