Facebook

Poradna

Chci se starat o maminku. Mám nárok na příspěvek? Region Opavsko 08. 02. 2011

 Dobrý den, mám dotaz, týkající se příspěvku na péči. Moje maminka potřebuje stále více péče a slyšela jsem, že právě v tomto případě lze příspěvek využít. Chtěla bych vědět nějaké základní informace a také co dělat, pokud naší žádosti nebude vyhověno. Děkuji.                                                                                                     Alena A.

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti, které jsou stanoveny podle počtu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnost, při nichž osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled. Příspěvek na péči je určen k zajištění oné potřebné pomoci, a to buď prostřednictvím registrovaného poskytovatele (např. pečovatelské služby) nebo osobou blízkou. O příspěvku na péči rozhoduje  na základě písemné žádosti odbor sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Opavě se jedná o Magistrát města Opavy. Rozhodnutí o příspěvku je vydáváno na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou České správy sociálního zabezpečení. Podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření, které probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Pokud byste s rozhodnutím nesouhlasila,  máte možnost se do 15 dnů od jeho obdržení odvolat ke krajskému úřadu. Před podáním odvolání je vhodné požádat úřad o kopii posudku. Proti rozhodnutí o odvolání lze podat do dvou měsíců od jeho obdržení žalobu k příslušnému  krajskému soudu (řízení je osvobozeno od soudních poplatků). Pokud máte problém, týkající se příspěvku na péči nebo nevíte, jak napsat odvolání, můžete se obrátit na naši Občanskou poradnu.

Romana Najvertová,

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace