Facebook

Poradna

Chci darovat svůj spoluvlastnický podíl, bratr nesouhlasí. Region Opavsko 01. 03. 2011

Spolu s bratrem jsme před přibližně deseti lety zdědili domek po otci. Já v tomto domě ovšem nebydlím. Už jsem tam roky nebyla , jelikož se starám o nemohoucího manžela a do domu rodičů to je skoro přes půlku republiky. V domě celý život bydlí bratr se svou rodinou. Nyní jsem se rozhodla, že bych svému synovi svůj podíl na nemovitosti darovala. Bratr však nesouhlasí a tvrdí, že bez jeho souhlasu převod není možný a že bude neplatný. Má bratr pravdu?                             Jana M.

Odpověď: Z Vašeho dotazu vyplývá, že se jedná o podílové spoluvlastnictví nemovitosti, přičemž Vy a Váš bratr vlastníte zřejmě ideální polovinu. Tento podíl určuje míru, v jaké se jednotliví spoluvlastníci podílejí na vlastnickém právu ke společné věci (podíl na rozhodování o ní, jak bude užívána, jak s ní bude nakládáno, popř. jak bude rozdělena apod.).  Spoluvlastník je úplný vlastník svého podílu a nezasahuje-li tím do práv ostatních spoluvlastníků, může s ním libovolně nakládat. I když i zde existují určitá omezení. § 140 Občanského zákoníků říká, že převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Syn do okruhu osob blízkých podle občanského zákoníku patří. U těchto osob tedy není převod spoluvlastnického podílu nijak omezen a spoluvlastník na ně může spoluvlastnický podíl převést zcela volně. Pokud se  rozhodnete darovat svou část synovi a ten s tímto bude souhlasit, nic Vám v uzavření darovací smlouvy nebrání. Bratrův souhlas s darováním rozhodně nepotřebujete. Chápu však obavy Vašeho bratra s převodem podílu na další, pro něj již ne tak blízkou osobu, než kterou jste Vy. Možností by bylo se domluvit s bratrem třeba na odkupu Vašeho podílu, aby se tak bratr stal výlučným vlastníkem nemovitosti a v budoucnosti již nehrozil převod na jinou, např. již cizí osobu.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace