Facebook

Poradna

Chceme si vzít dítě do pěstounské péče, 11.06.2013

S manželkou máme již dospělé děti. Nyní zvažujeme, že si vezmeme ještě jedno dítě do pěstounské péče. Již jsme se o této možnosti  v loňském roce informovali na příslušném úřadu. Od známých, kteří již děti v pěstounské péči mají, jsme se dozvěděli, že od ledna 2013 došlo ke změnám u dávek pěstounské péče, zejména také v navýšení dávky - odměny pěstouna až o několik tisíc? Jak to tedy je?                    Oldřich D.

Od ledna 2013 jsou dávky pěstounské péče upraveny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Jak vám známí správně řekli, došlo od nového roku k několika změnám v podmínkách nároku a výši jednotlivých  dávek pěstounské péče. Mezi tyto dávky stále patří příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte či příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Nově od ledna 2013 přibyla další dávka, a to příspěvek  při ukončení pěstounské péče. Nárok na tuto dávku má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Nárok vzniká ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Jedná se o jednorázovou dávku jejíž výše činní 25 tisíc korun. Ve svém dotazu se zřejmě ptáte na dávku s názvem „odměna pěstouna“. Nárok na tuto dávku má osoba pečující a osoba v evidenci za splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Výše odměny pěstouna je odvislá od počtu dětí, o které je pečováno a je stanovena pevnou částkou. Pokud byste se například rozhodli pro jedno dítě, bude výše odměny pěstouna za kalendářní měsíc činit 8 tisíc korun. Jestliže oba jako manželé budete osobou pečující, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z vás, a to na základě vaši dohody. Jako pěstounská péče se pro účely dávek posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci a osobou pečující.

Bohužel v tomto článku nemáme dostatek místa na to, abychom vám rozepsali konkrétní změny týkající se dávek pěstounské péče. V případě zájmu se můžete obrátit na naši poradnu či příslušný úřad.  

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace