Facebook

Poradna

Byl jsem napaden a zraněn,jaká mám práva? Region Opavsko 11.12.2012

Nedávno jsem se na ulici zastal ženy, kterou obtěžoval její, jak jsem se později dozvěděl, bývalý přítel. Ten mě poté fyzicky napadl a způsobil mi zranění a poškodil nějaké věci. Někdo z kolemjdoucích zavolal policii, která věc následně prošetřovala. Ačkoli byli policisté vstřícní a ochotní, přece jen se to všechno událo rychle...  Nyní si nejsem jistý, co můžu dále dělat.         René N.

Uvádíte, že vám byla napadením způsobena škoda – škoda na zdraví, škoda majetková. Z tohoto důvodu můžete být zřejmě v této věci posuzován jako poškozený. Samozřejmě bude nadále záležet na tom, k jakým závěrům pracovníci policie při prověřování záležitosti dojdou – zda dospějí k tomu, že byl napadením spáchán trestný čin, nebo zda věc vyhodnotí jako přestupek a předají dořešení příslušnému obecnímu úřadu či zda věc například pro nedostatek důkazů odloží. Co se však týče trestního řízení, v něm má poškozený  určitá práva, která mu přiznává zákon – trestní řád. Vaším právem je například právo na informace o průběhu trestního řízení. V kterémkoli stádiu trestního řízení můžete požadovat sdělení o tom, jak vyšetřování probíhá, co již bylo učiněno, jaké důkazy byly shromážděny atd. S tím souvisí i vaše právo činit návrhy na doplnění dokazování. Dalším právem poškozeného je právo nahlížet do spisu, můžete si z něj pořizovat na vlastní náklady opisy či kopie. Vaším důležitým právem je rovněž právo žádat mediaci. Mediací se rozumí zprostředkování mimosoudního řešení konfliktu, který vznikl mezi poškozeným a pachatelem v důsledku trestného činu. Mediaci provádí příslušné středisko Probační a mediační služby. Základem mediace je však ochota obou stran se jí zúčastnit a zájem na mimosoudním řešení sporu. Vaším právem je také požadovat náhradu škody. Je třeba se s náhradou škody včas přihlásit. Postup pro vymáhání náhrady jednotlivých škod vyžaduje více informací, pro které již však zde bohužel není prostor, proto se na nás v této věci můžete opět obrátit, a to osobně, telefonicky či e-mailem.


Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace