Facebook

Poradna

Bydlíme s duševně nemocným bratrem, 09.08.2011

V domě se mnou a rodiči bydlí ještě bratr, který je duševně nemocný. Již byl jednou hospitalizován na psychiatrické léčebně v Opavě. Nyní máme pocit, že je s ním zase něco v nepořádku. Chová se stejně jako před minulou hospitalizací. Odmítá jíst, v noci nespí a chodí po bytě. Občas nám sprostě nadává a vyhrožuje, následně propadá pláči. Někdy se už bojíme, aby se nestalo něco nám, nebo aby neudělal něco sobě. Vyloženě o něj máme strach. Můžeme v této věci pro něj něco udělat?                                   Veronika D.

 Chápu, že soužití s osobou, která je duševně nemocná, je někdy velmi složité. Jedná se o osobu z vašeho nejbližšího okolí, se kterou vás navíc pojí silné sourozenecké pouto. Je skvělé, že se o něj snažíte postarat a chápete, že jeho nynější chování může být způsobeno další atakou jeho choroby. Podle zákona o péči a zdraví lidu je možné osobu, která jeví známky duševní poruchy, či je pod vlivem drog a zároveň ohrožuje-li sebe nebo své okolí, hospitalizovat i bez jejího souhlasu. To především znamená, že je možné nedobrovolně hospitalizovat duševně nemocnou osobu, která někoho fyzicky ohrožuje (např. napadá apod.) nebo u které je reálné nebezpečí sebevraždy nebo vážného sebepoškozování. V takovémto případě máte možnost kontaktovat policii nebo záchrannou službu, která takovouto osobu převeze do nejbližší psychiatrické léčebny. Tomuto se říká tzv. nedobrovolná hospitalizace a splnění zákonných důvodů pro tuto hospitalizaci poté zpětně zkoumá okresní soud, v jehož obvodu se nachází dané zařízení (léčebna, nemocnice). To znamená, že převzetí osoby bez jejího souhlasu musí léčebna do 24 hodin oznámit příslušnému soudu a ten poté do sedmi dnů musí rozhodnout, jestli byly skutečně splněny zákonné důvody pro hospitalizaci. V takovémto řízení má nedobrovolně hospitalizovaný člověk ze zákona právo být v řízení zastoupen. Pokud byste věc však nechtěli řešit takto razantně, je možné prokonzultovat jeho zdravotní stav s jeho ošetřujícím lékařem, psychiatrem. Případně si s bratrem promluvit a nenásilně mu pomoci zprostředkovat kontakt na odborníky,  kteří by mu mohli pomoci s nemocí bojovat ambulantní formou. Záleží, zda si bratr svůj nynější stav připouští a byl by ochoten jej řešit. Je však mít na paměti, že v určitých fázích může být hospitalizace nezbytností. Přeji vám hodně trpělivosti při řešení této náročné životní situace.

Lucie Vehovská,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace