Facebook

Poradna

Žádosti o zaměstnání, dávky státní sociální podpory i nájemné: od ledna platí nová pravidla!

Žádosti o zaměstnání, dávky státní sociální podpory i nájemné: od ledna platí nová pravidla!
 
Tak za sebou máme oslavu Nového roku. Úderem první minuty po půlnoci začal platit úsporný balíček Ministerstva práce a sociálních věcí, který se dotkne mnohých z nás, zejména rodin s dětmi a uchazečů o zaměstnání. Na dalších řádcích jsou stručně popsány nejdůležitější změny, které se Vás mohou ve větší či menší míře týkat.
 
·        První velká část změn se týká dávek státní sociální podpory. Nově bude porodné poskytováno v závislosti na výši příjmu rodiny, který musí být nižší než 2,4 násobek životního minima. Dávka je poskytována jen na první dítě (děti), nikoliv už na další v pořadí, přičemž narozené dítě je však v rámci nároku na dávku posuzované společně s rodiči. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží 10 752 Kč.. U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 Kč. Výše porodného činí 13 000 Kč, u vícerčat 19500 Kč.
 
·        Změny také postihly rodičovský příspěvek. Zkrátila se lhůta pro provedení volby tříleté varianty z dosavadního 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc. Dále došlo ke snížení celkově vyplacené částky rodičovského příspěvku ve čtyřleté variantě, jelikož bude nově poskytován ve výši 7600 Kč po dobu 9 měsíců věku života dítěte, poté 3800 Kč do 4 let věku dítěte. U dětí starších 10 měsíců a mladších 23 měsíců je nutné provést volbu tříleté varianty do konce února 2011. Pokud je dítě starší více než 9 měsíců a matka již nemůže provést volbu např. z důvodu, že volba čtyřleté varianty již byla provedena, automaticky se rodičovský příspěvek sníží od ledna 2011 na 3800 Kč.
Délka čerpání, výše výměry a moment volby variant rodičovského příspěvku
Délka čerpání
(do věku dítěte)
Výměra
Částka v Kč
(měsíčně)
0 až 22 týdnů
(nárok na PPM)
Rozhodovací moment pro volbu varianty
do 2 let
zvýšená
11 400
PPM ve výši nejméně 380 Kč/den
do konce II. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů
do 3 let
základní
7 600
PPM
do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců
do 4 let
základní od narození nebo po PPM do 9. měsíce věku dítěte
7 600
nárok na PPM může, ale nemusí vzniknout
volba varianty se neprovádí
snížená od 10. měsíce věku dítěte
3 800
zdroj: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/137
 
·        Úsporná opatření se dotkla také sociálního příplatku. I když se zvažovalo jeho úplné zrušení, nakonec bude prozatím ponechán do konce roku 2012 rodinám se zdravotně postiženým dítětem. Dále rodinám, kde je aspoň jeden z rodičů, pečující o nezaopatřené dítě, dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo je alespoň jeden z rodičů sám nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Ostatním rodinám, které dosud sociální příplatek pobíraly, byl vyplacen naposledy za měsíc prosinec 2010.
 
·        Denní výše nemocenského bude nově činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Zaměstnavatel bude zaměstnanci hradit 21 dnů pracovní neschopnosti. Od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenskou proplácet stát. Opatření by mělo platit tři roky. Přičemž stále platí, že za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci náhrady mzdy nebo platu.
 
·        Uchazečům o zaměstnání, zaregistrovaných na Úřadu práce. Osobám, které ukončí svůj pracovní poměr dohodou či výpovědí ze strany zaměstnance bez vážného důvodu, bude přiznána nižší podpora v nezaměstnanosti – 45% průměrné měsíční čisté mzdy z posledního zaměstnání.
 
·        Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné, se nebude vyplácet podpora v nezaměstnanosti za ty měsíce, na které je odstupné, odbytné, odchodné vyplaceno. O nárok na podporu ale uchazeč o zaměstnání nepřijde. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného. Doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti může čerpat, se tedy nijak nezkrátí, jenom se posune.
 
·        Oproti některým informacím si uchazeč o zaměstnání bude moci od nového roku i nadále přivydělat. Ovšem s tím rozdílem, že po dobu, kdy je vykonávána činnost na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, nemá nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Nelze si tedy přivydělat k podpoře v nezaměstnanosti, jak to bylo možné doposud. Stejně jako u výše uvedeného odstupného, uchazeč o nárok na podporu v nezaměstnanosti nepřijde, doba se pouze posune o dobu, kdy si přivydělával.
 
·        Od 1. ledna 2011 se také snížila výše příspěvku na péči I. stupně (lehká závislost) pro osoby starší 18 let z 2000 Kč na 800 Kč. 
 
·        Pro téměř 450 000 českých domácností byl rok 2010 posledním, kdy je maximální výše nájemného stanovena zákonem. Po 31. 12 .2010 tedy již není možné jednostranně zvýšit nájem ze strany pronajímatele a od ledna roku 2011 budou nájemníci těchto bytů platit tržní nájemné sjednané dohodou s majitelem bytu. Pokud by však nedošlo ke smírnému vyřešení celé situace, bude nutné věc řešit soudní cestou. Nájemcům lze doporučit být při vyjednávání o nové výši nájmu aktivní a v i případě nesouhlasu s novou výši nájmu sdělit pronajímateli formálně, nejlépe písemně, své vlastní představy o výši nájmu a pokusit se nalézt kompromis.
 
 
 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace