Facebook

Poradna

Pronajímatele i nájemci mají nyní možnost obrátit se na soud, aby určil tržní nájemné

Ačkoliv 1. leden 2011 očekávali s obavami mnozí nájemníci bytů kvůli ukončení deregulace, nyní nám naprosto v tichosti, bez pozornosti médií a zřejmě i nájemců a pronajímatelů nabyla dne 25.5. 2011 účinnosti přelomová novela občanského zákoníku, která oficiálně umožnila pronajímatelům (ale i nájemcům) podat žalobu na určení tržního nájemného. Tedy novela, kterou tak dlouho zejména pronajímatelé, kteří nebyli schopni se svými nájemníky najít společnou řeč ohledně výše nového nájemného, s netrpělivostí očekávali.

A tak zatímco se po novém roce očekávala hysterie ohledně hektického podávání žalob ze strany pronajímatelů, která se však nekonala, teď si snad nové možnosti ani nikdo nevšiml.
 
Pojďme si tedy říci, co nového a tedy přelomového tato část novely, která v květnu nabyla svou účinnost, přináší.
 
Nově byl změněn § 696 občanského zákoníku. Důležitý je zejména jeho druhý odstavec, který nyní zní takto: Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu.“
 
V praxi to tedy bude znamenat, že pokud dosud nedošlo k dohodě mezi nájemníkem a pronajímatelem na nové výši nájemného, má pronajímatel možnost zaslat nájemci písemný návrh na zvýšení nájemného. Nájemce poté může s tímto návrhem ve lhůtě dvou měsíců vyslovit souhlas. Pokud s výši nájemného souhlasí, zvyšuje se nájemné třetí kalendářní měsíc od doručení návrhu.
 
Pokud nájemce s návrhem nesouhlasí či se nevyjádří vůbec, má následně pronajímatel (ale i nájemce) možnost ve lhůtě dalších tři měsíců podat žalobu, aby nájemné určil soud. Soud poté v rámci soudního řízení určí, která výše nájemného je pro daný byt v místě a čase obvyklá. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že v takovýchto soudních řízeních budou soudy při zjišťování nájemného využívat posudky znalců, ale i výslechy svědků např. realitních makléřů či další důkazy např. porovnání s dalšími byty, informace z cenové mapy atd.. Samozřejmě i samotné strany sporu budou mít možnost navrhovat své vlastní důkazy, které by mohly pomoci při zjišťování správné výše nájemného.
 
Oproti původnímu návrhu budou nyní soudy automaticky určovat výši nájemného ke dni podání žaloby. Což znamená, že pokud soud určí vyšší nájemné než nájemce platit doposud, bude nutné doplatit rozdíl i zpětně. 
 
I přesto, že nyní již existuje možnost řešit tuto spornou záležitost soudní cestou, stále nelze nic jiného než doporučit oběma stranám pokusit se vyřešit věc dohodou a cestou kompromisu. V případě nedohody totiž čeká obě strany zřejmě zdlouhavé soudní řízení, které může narušit i ty dosud nejlepší vztahy mezi nájemce a pronajímatelem. O těch méně dobrých ani nemluvě.
 
V příloze naleznete odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj na dotazy, týkající výše uvedené problematiky.
 
Občanská poradna Opava

Soubory ke stažení

70 kB

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace