Facebook

Poradna

Projekt poradenství obětem trestných činů také v Opavě

Projekt poradenství obětem trestných činů také v Opavě

Od 1. dubna 2011 mají lidé, kteří se stali oběťmi trestných činů, a jejich blízcí možnost využít bezplatných poradenských služeb v rámci dlouho očekávaného projektu s názvem Restorativní justice – podpora a poradenství obětem trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou ČR v partnerství s Asociací občanských poraden a financován Evropskou unií v rámci komunitárního programu Criminal justice.

Dlouhodobým záměrem projektu je vytvoření funkční sítě služeb pro oběti trestných činů a jejich blízké. Opava je tak jedním z 10 vybraných měst, kde speciálně vyškolení poradci Občanské poradny a Probační a mediační služby ČR bezplatně a diskrétně poskytují poradenství, podporu a také asistenci obětem trestných činů a jejich rodinám při zvládání náročné sociální situace způsobené událostí trestného činu. Jedná se např. o odborné poradenství v oblasti náhrady škody, průběhu trestního řízení, možnostech alternativního řešení trestních věcí, mimosoudního vyrovnání, ale také v oblasti rodinného práva, problematiky dluhů či bydlení a dalších. Jednou z nabízených služeb je také možnost doprovodu k hlavnímu líčení.

„Lidé, kteří se stali oběťmi trestných činů či jejich blízcí, mohou přijít osobně nebo kontaktovat poradce OP či PMS ČR Opava telefonicky či e-mailem. Chci zdůraznit, že obrátit se na nás mohou lidé i v případě, kdy nemají přímo nějaký konkrétní problém, ale potřebují si o tom, co se jim nebo jejich blízkým stalo, popovídat“, upřesňuje Mgr. Petra Dačenková, pracovnice Probační a mediační služby ČR. „Projekt vnímáme jako velmi prospěšný, neboť převládající profesní praxe se dosud soustřeďuje převážně na pachatele trestného činu a v systému trestní justice je na oběti a jejich potřeby stále nahlíženo jako na „určitou překážku“ na cestě k rychlému a hladkému odsouzení a rozhodnutí o trestu pachatele. Chceme pozice obětí trestných činů posílit“, dodává Mgr. Dačenková.

Projekt tedy neposkytuje pouze odborné poradenství, ale také základní psychosociální podporu jak osobám přímo zasažených trestným činem, tak jejich blízkým.

Ve stejném duchu se vyjádřila i pracovnice Občanské poradny Radana Plevová. „O zapojení v projektu jsme velmi stáli. Nyní budeme moci ve spolupráci s PMS ČR a dalšími organizacemi kvalitně a komplexně pomoci i takto ohrožené skupině obyvatel, kterou oběti trestných činů bezpochyby jsou.“

Významnou hodnotou projektu je také posílení a rozvoj spolupráce mezi státními a nestátními organizacemi, tedy i propojení odborných znalostí a zkušeností pracovníků PMS ČR a OP a jejich vzájemné doplňování. Poradci PMS ČR se věnují trestnímu řízení, podporují zapojení oběti do procesu řešení následků trestného činu a náhrady škody, realizují mimosoudní jednání mezi obětí a pachatelem (tzv. mediace), která nabízejí oběti možnost pochopení vzniklé situace a okolností trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost dosažení náhrady škody. Poradci OP se věnují dalším oblastem práva a tím související problematice – zejména občanskoprávní spory, rodinné, problémy s bydlením či dluhy. Propojení těchto dvou subjektů v rámci jednoho projektu tedy významně zvyšuje komplexnost jimi dosud nabízených služeb.

Se svými problémy se na Občanskou poradnu či Probační a mediační službu ČR můžete obracet v době, která je v rámci projektu vyhrazena speciálně pouze pro oběti trestných činů. Na pracovišti OP v úterý 09:00-12:00 a čtvrtek 12:00-15:00 (Kylešovská 10, tel.: 553 616 437) a na PMS ČR v pondělí a úterý 13:00-16:00 (Olomoucká 8, tel.: 553 650 435, 553 791 495).

 

Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655.

Soubory ke stažení

Otevírací doba - Projekt Restorativní justice - poradenství obětem trestných činů216 kB

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace