Facebook

Poradna

Občanská poradna zapojena v projektu Criminal Justice

Občanská poradna je již od roku 2000 členem Asociace občanských poraden a účastní se mnoha společných projektů. Pro léta 2011 a 2012 jsme byli vybráni a zapojíme se do projektu Criminal Justice - Síť poradenství obětem trestných činů. Na základě tohoto se dvě poradkyně Občanské poradny zúčastní v lednu 2011 čtyřdenního školení Tento projekt navazuje na společný pilotní projekt AOP a PMS ČR „Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů“. 
 
Záměrem projektu je vytvořit síť služeb "první pomoci" obětem trestných činů a jejich blízkým tak, aby se těmto poškozeným mohlo dostat právní a psychosociální podpory.  Za tímto účelem bude navázána spolupráce s Probační a mediační službou ČR v Opavě a snažit se rozvíjet také spolupráci s dalšími organizacemi. Tento projekt bude určen pro oběti trestných činů, oběti domácího násilí, její okolí a pro odbornou veřejnost.
 
„Jsme rádi, že jsme byli do tohoto projektu zařazeni, protože jsme o účast na tomto projektu velmi stáli. Nyní budeme moci ve spolupráci s Probační a mediační službou v Opavě a dalšími organizacemi, kvalitně pomoci i tak ohrožené skupině osob, jako jsou oběti trestných činů“, řekla vedoucí občanské poradny Radka Matyášková.
 
V současnosti je již Občanská poradna zapojena do projektu Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku a v roce 2011 bude tato spolupráce nadále pokračovat.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace