Facebook

Poradna

Občanská poradna Opava úspěšně realizovala projekt: Jak na dluhy: finanční gramotnost pro osoby ve výkonu trestu

K úspěšným počinům loňského roku patří bezesporu námi realizovaný projekt „Jak na dluhy: finanční gramotnost pro osoby ve výkonu trestu“. Jednalo se o soubor 10 přednášek, které měly nastínit komplexní představu o světě dluhové problematiky. Důraz byl kladen zejména na prevenci zadlužení, na seznámení účastníků s jejich právy a povinnostmi.

Projekt byl podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje na podporu neinvestičních aktivit v oblasti prevence kriminality a uskutečnil se v opavské ženské věznici. Tři měsíce docházela pracovnice Občanské poradny Lucie Vehovská přednášet ženám, které si zde odpykávaly svůj trest. Během deseti přednášek se seznámily například se základními finančními pojmy, s vytvářením rodinného rozpočtu a jeho užitím v praxi, s možnostmi jak řešit různé situace a fáze zadlužení, a byly také obeznámeny s nekalými praktikami poskytovatelů půjček.

Jednou ve věznici přednášel také předseda Rady Charity Opava Ivo Mludek, který si tak připomněl svou první návštěvu v těchto místech. „Byl jsem zde v roce 1989, když zde probíhaly nepokoje a za Občanské fórum jsme řešili stížnosti vězňů na dozorce. Nijak zvlášť se to za těch dvaadvacet let nezměnilo,“ zavzpomínal Mludek, který přednášel na téma reklamy a jejího působení na spotřebitele. Dodal, že byl překvapen, jak publikum reagovalo a měl radost, že vězenkyně kladly otázky k věci. S tímto se také setkala Lucie Vehovská. „Ačkoliv jsem to příliš nečekala, velmi mě překvapil zájem účastnic kurzu o přednášky, nově nabyté informace a jejich aktivita během přednášek", dodává.

Kurz byl ukončen závěrečným testem a účastnice obdržely certifikát a příručku „Jak na dluhy“, která bude sloužit účastnicím jako rádce v dluhové problematice pro další životní etapu. Lucie Vehovská projekt hodnotí jako přínosný právě s ohledem na to, že většina osob ve výkonu trestu je značně zadlužena a mají sníženou schopnost orientovat se v právním prostředí. Z anonymního dotazníku vyplynulo, že vězeňkyně zhodnotily projekt velmi kladně a doufají, že jim nabyté vědomosti pomohou v dalším životě.

Příručka Jak na dluhy je jako výstup tohoto projektu k dispozici také klientům Občanské poradny při zvládání těžkostí spojených se zadlužením a je možné ji poskytnout i dalším zájemcům, kterým by mohla poskytnout cenné rady jak v oblasti prevence zadluženosti, tak v následném řešení finančních problémů.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace