Facebook

Poradna

Nájemní bydlení od nového roku v novém

Nájemní bydlení od nového roku v novém

Mít svůj prostor k životu, své zázemí a místo k bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Ne každý si však vlastní bydlení může dovolit a volí proto formy jiné, nejčastěji nájem bytu. V nájemním bydlení, ale nejen v něm, nás však čekají velké změny.

Úderem nového roku začne být účinný nový občanský zákoník. Právní norma s více než třemi tisíci paragrafy se sebou přináší mnoho nového. Dnešní článek je věnován základním novinkám v nájemním bydlení, které nás v roce 2014 čekají a s nejvyšší pravděpodobností neminou. Nový občanský zákoník se úpravě nájemního bydlení věnuje svými ustanovení podrobně, z čeho je možné vyvodit, že jej považuje za velmi důležité. Oproti dřívější úpravě se podle názoru odborníků zlepší pozice pronajímatelů a přitom v určité míře zůstává nájemce nadále chráněn.

Novinek je skutečně hodně. Nový občanský zákoník ruší povinnost pronajímatele zajistit nájemci bytovou náhradu. Dojde ke snížení požadavků na platnost nájemní smlouvy, kdy nově bude k její platnosti postačovat pouze to, že je zde shoda na předmětu nájmu a na tom, že pronajímateli náleží úplata. Zákonem bude však stále vyžadována písemná forma smlouvy. Pravidla pro nájem bytu se také budou nově vztahovat i na ostatní prostory, které budou v dobré víře pronajaty za účelem uspokojení bytové potřeby, tedy i například na obytný vůz či hausbót. Kauci bude možné sjednat až do výše šestinásobku měsíčního nájemného

Oproti předchozí úpravě nájmu bytu jsou také značně přepracovány výpovědní důvody, i nadále však platí, že výpověď bude možné dát pouze ze zákonných důvodů. V případě výpovědi z důvodu zejména neplacení nájemného je možné za určitých podmínek dát výpověď nájemci bez výpovědní lhůty, tedy tzv. okamžitě.

Pronajímatel si bude moci nově ve smlouvě vyhradit, že musí souhlasit s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, což ovšem neplatí pro osoby blízké. A nově nebude také nutný souhlas pronajímatele s podnájmem části bytu, pokud nájemce sám trvale v bytě bydlí. Dochází rovněž ke změnám při provádění oprav nájemního bydlení a mnoha dalším.

Snad přechod na nový občanský zákoník a změny s ním přicházející budou pro všechny zúčastněné ve skutečnosti méně bolestivější, než se očekává..


Článek byl otištěn v týdeníku REGION OPAVSKO dne 08.10.2013


 

                                                                     

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace